Misstänkt rabiessmitta på Dagens Industris redaktion

Den väpnade islamismen fortsätter spela samma roll i Sverige och Danmark som den spelar runt om i världen. En nära nog perfekt kontrollerbar låtsasfiende som tjänar som ursäkt för allsköns jävelskap, interventioner och repression.

Kapitalisternas (rabiessmittade?) skribenter ser genast möjligheterna:

”Rättsstaten måste få verktyg som fungerar, men hela vår kultur måste mobiliseras mot extremism.”. Man undrar ju exakt hur det skall gå till på det kulturella området? Kan möjligen en vers i nationalsången skrivas om så att den handlar det mer aktuella “korståget mot islamismen”? “Vänsterextremismen” är enligt skribenten besegrad, nu är det islamismen som skall krossas. På vägen mot detta uppdiktade mål (de har inte för avsikt att krossa Saudi Arabien) skall vi tydligen få se alla möjliga rättigheter gå upp i rök.

“Därför bör till exempel Säpo offentliggöra namnen på de cirka 150 personer som tillhör våldsbejakande islamistiska nätverk. Medborgarna har rätt att veta vilka de är och ställa dem till svars. Av samma skäl bör namnen på svenska medborgare som rest till ISIS offentliggöras.”

Varför i herrans namn skall man ha ett förfarande där folk har rätt att försvara sig???? Så namn på personer som SÄPO har hittat (på nätet?) skall lämnas ut i en lång lista. Att folk kommer med som inte har något med saken är tydligen ett pris som skall betalas eftersom “medborgarna har rätt att få veta vilka de är”. Att familjer drabbas dubbelt spelar naturligtvis ingen roll för den som är rabiessmittad. Men vi medborgare har också rätt att veta vilka svenska medborgare som mördar bönder i Afghanistan. Var finns den listan?

På tal om hotet från islamismen. Borde inte alla de i riksdagen som direkt eller indirekt (genom nätverket “för Syrien”) har stött islamist-rebellerna som åkt till Syrien sedan 2011 för att störta Assad-regeringen prövas för stämpling eller medhjälp till folkmord? Det finns bra lagar (se nedan) som kan användas för detta ändamål (för er som inte uppfattar kriget i Syrien som en NATO-operation till stor del baserad på jihadister är argumentionen naturligtvis rena galenskapen).

Lag om straff för folkmord

1 § Den som begår en gärning, för vilken det enligt lag är föreskrivet fängelse i fyra år eller mer, mot en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp med avsikt att förgöra gruppen helt eller delvis, döms för folkmord till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

2 § För försök, förberedelse eller stämpling till folkmord, så ock för underlåtenhet att avslöja sådant brott dömes till ansvar enligt vad i 23 kap. brottsbalken stadgas.

 

(Visited 17 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.