Clartés svar på frågorna angående innehållet i den senaste ledaren

För några dagar sedan la vi upp en text med några frågor till Clarté. Nu har det kommit ett svar och vi tackar för det. Svaret reser dock en rad nya frågor. Är argumentet att man bör stödja det som verkar vara “det minst dåliga alternativet” hållbart? Och är röstande verkligen en metod för att stoppa fascismen? Här under punkt 3 finns några tankar kring detta.

“Kommunistiska arbetarkommunen har ställt två frågor till Clarté med anledning av vår senaste ledare.

1. Framförallt innebar ledaren ett stöd till de små tendenser till progressiv politik i arbetarklassens intresse som fanns i regeringens budgetförslag. Ibland är det nödvändigt att stödja det minst dåliga alternativet. Låt oss inte glömma att om det blivit extraval så hade vi kunnat sitta med en alliansregering med rasisterna i SD som stödparti. Samtidigt är det på lång sikt avgörande mobiliseringen i klasskampen och organiseringen av massorna. Här finns mycket att kritisera V för.

2. De historiska erfarenheterna säger att lyckas socialister och kommunister skapa ett tryck underifrån, eller mobilisera massorna, kan arbetarklassen flytta fram sina positioner väsentligt. Man får nog säga att den ryska revolutionen berodde på tryck underifrån.Men framförallt, i tider av svag organisering och bristande mobilisering av arbetarklassen, pressas vi snabbt tillbaka och vunna framsteg rullas tillbaka. Det räcker med att titta på utvecklingen i Sverige och Europa under de senaste decennierna, med ökad ojämlikhet och utslagning.

Till sist, Clarté är inte ett parti och hos oss finns både sådana som är medlemmar i V och KP, samt en hel del partilösa. Vi diskuterar politiska frågor intensivt och öppet.Ledarsidan är alltid godkänd av redaktionen, men det är den som skrivit artikeln som står för den. Vi kan ha ganska olika uppfattningar i många sakfrågor. Så länge man ställer på Clartés program och dess paroller får man vara med. Det är högt i tak. Detta har inneburit att medan många vänsterorganisationer och tidskrifter har dött så lever Clarté och frodas, 91 år gammal.

Daniel Cederqvist”

(Visited 37 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.