Några frågor kring innehållet i ledaren i det senaste numret av Clarté

Hjälmen ovan är ett skydd mot radikalisering och tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Riksdagen har enhälligt röstat för att alla elever i årskurs 8 skall få ett exemplar under 2015.

Clarté är enligt vår mening sedan länge en av de mest intressanta tidskrifterna i Sverige. Bara det att skribenter får lov att ha en nyanserad syn på kommunismen utan att lägga in brasklappar gör tidningen till en syresättare i den liberala hegemonin.

Måste vi stödja Vänsterpartiet?
Av just denna anledning kan det vara värt att ställa sig några frågor kring vad som skrivs på ledande plats i tidningen. I det senaste numrets ledare uppmanar ledarskribenten indirekt till stöd för Vänsterpartiet. Det är enligt skribenten viktigt att stödja en politik “till vänster om regeringsbudgeten” i en kommande valrörelse (som ju inte blir av). Vilket parti skulle detta annars kunna vara som kan påverka budgeten och göra “små skillnader”? Det finns uppenbarligen inget annat parti till vänster om sossarna som har ett reellt inflytande över budgeten. Vore det inte schysstare mot läsarna att säga rakt ut vad man menar?

Skapar Vänsterpartiet “trycket underifrån”?
I slutet av artikeln sägs att “trycket underifrån” måste upprätthållas. Där måste man hålla med. Men innehållet i statens politik bestäms inte av vad som sägs vid förhandlingsborden utan av klasskampen i hela samhället. Det finns en stark motsättning mellan att uppmana till att stödja Vänsterpartiet och till att upprätthålla trycket underifrån. Vänsterpartiet står som bekant inte för en politik som skapar detta tryck. Partiet är legalistiskt och driver vad vi kan se inte fram en radikalisering av kampen i fackföreningarna eller andra kamper. Vi förstår att många organiserar sig i Vänsterpartiet och Ung Vänster i brist på alternativ men detta bidrar inte till att lösa de allvarliga problem som folk har och det leder definitivt inte fram mot ett socialistiskt samhälle. Det är inte möjligt att pressa kapitalisterna och dess politiker till eftergifter genom att strikt följa lagarna och hållbara lösningar på problemen hittar vi inte inom systemet utan utanför det. Vi måste lita till våra egna krafter som arbetarrörelsen gjorde från början. Sätter vi vårt hopp till att kapitaliststaten och kapitalistkommunerna (det är inte “vår demokrati”) skall rädda oss så lär vi bli ordentligt besvikna.

Två frågor till Clarté:
1. Är det inte bättre att vara ärlig med stödet till Vänsterpartiet?
2. Vad säger de historiska erfarenheterna om att skapa “tryck underifrån”?

 

(Visited 147 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

One thought on “Några frågor kring innehållet i ledaren i det senaste numret av Clarté

 1. clartéare

  Bra skrivet!
  Håller helt med om att Clarté är en bra tidning, om än spretig (vilket förvisso inte är fel, såvida inte en av alla linjer som finns i den blir dominerande, vilket tyvärr ofta de reformistiska blir).
  Jag kan köpa argumentet om “tryck underifrån”, för nog spelar det roll hur den allmänna diskursen iu samhället ser ut, det som vanligen kallas för samhällsklimatet. Men frågan är om verkligen Vänsterpartiet bidrar till en förskjutning åt vänster, vi ser t.ex. hur det partiet nästan mer försöker dra gräns åt vänster än åt höger. De samarbetar gärna med sossar och med det öppet borgerliga Miljöpartiet, men utesluter personer som uttryckt stöd för RF, fördömer kommunismen så fort de får chansen osv.
  Istället för att skapa tryck underifrån verkar Vänsterpartiet snarare som en form av skyddsmur åt vänster, som en markör för hur långt det är ok att vilja förändra samhället. Det är ok att vara mot vinster i välfärden, så länge detta kan förhandlas (och slutligen överges i form av en “utredning”), men inte det är inte ok att vilja förändra systemet i grunden och avskaffa kommersiella(kapitalistiska aktörer rakt av.
  Clarté har här ett dilemma. De vill tala till många, men tyvärr är reformism imperialistisk. Kommunister har sällan problem med att ge utrymme åt andra, låta olika inriktningar komma till tals, men reformister kräver att revolutionärer utesluts. Clarté tar in vänsterpartister, dessa vill göra tidningen till en vänsterkraft, vilket betyder att de vill utesluta allt som inte passar in i deras agenda. Kommer Clarté, som ännu inte gett vika, kunna hålla emot? Tyvärr är jag pessimist, av förra kongressen att döma har de “autonoma” och reformisterna ganska stort inflytande. De styr inte än, men positionerar sig tydligt för att kunna ta över när den nuvarande “generationen” trappar ner.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.