Debatt om huvudmotsättningen i världen

Professorn Lars Drake har i en artikel på synapze.se lyft frågan om vilken motsättning i världen som kan anses vara huvudmotsättning. Tanken är att världen är full av krafter som står i motsättning till varandra men av dessa så finns det en intressemotsättning som för tillfället spelar en viktigare roll. Diskussionen om huvudmotsättning handlar om kunna orientera sig och lägga upp en framgångsrik strategi.

Denna diskussion var levande på 70-talet och är fortsatt viktig och man kan förmoda att den har Mao som inspiratör. En kritisk person skriver i kommentarsfältet på synapze att resonemanget om huvudmotsättning är “olyckligt” och att åsikterna i denna fråga dikterades från Kina. Vad skrev Mao egentligen i denna fråga?

“I ett sammansatt tings utvecklingsprocess finns många motsättningar, och av dessa är en med nödvändighet huvudmotsättningen, vars existens och utveckling bestämmer eller övar inflytande på de övriga motsättningarnas existens och utveckling.

Till exempel, i det kapitalistiska samhället bildar de två krafterna som står i motsättning, proletariatet och bourgeoisin, huvudmotsättningen. De övriga motsättningarna, sådana som de mellan feodalklassens rester och bourgeoisin, mellan bondesmåbourgeiosin och bourgeoisin, mellan proletariatet och bondesmåbourgeiosin, mellan de icke monopolistiska kapitalisterna och monopolkapitalisterna, mellan borgerlig demokrati och borgerlig fascism, de kapitalistiska länderna emellan och mellan imperialismen och kolonierna, är alla bestämda eller står under inflytande av denna huvudmotsättning.”

Huvudmotsättningen i världen idag?

Lars Drake kommer efter att ha gått igenom olika motsättningar fram till att “huvudmotsättningen går mellan USA med allierade och de länder som inte underordnar sig USA:s dominans. Med andra ord så menar han att motsättningen mellan imperialisterna om världsherraväldet är huvudmotsättningen. Möjligen döljer sig i hans formulering en motvilja mot att kalla Ryssland och Kina för imperialistiska (Kina har väl för guds skull ingen kapitalexport!).

En annan viktig motsättning som spelar en mycket viktig roll i vår tid motsättningen mellan de förtryckta nationerna och imperialismen, dvs. kampen för de förtryckta nationernas befrielse och att besegra imperialismen. Drake kallar denna motsättning “fattiga länder mot rika”. Det är en motsättning som handlar om hela det imperialistiska världssystemets existens. Men hur skall man egentligen bedöma vilken motsättning som är huvudmotsättningen? Krig uppstår när det finns verkligt starka intressemotsättningar så ledtrådar borde man rimligen hitta i orsakerna till de krig som pågår runt om i världen.

Är källan till dagens krig oftast en intressemotsättning mellan nationella befrielserörelser och imperialismen eller mellan olika imperialistmakter? Krig pågår i Ukraina, Pakistan, Syrien, Irak, Afghanistan, Kongo, Somalia, Indien, Filippinerna m.fl. länder. Men vid en genomgång så ser man att dessa båda motsättningar ofta samverkar på ett tydligt sätt. Ryssland och Kina vill få in en fot i Afghanistan men USA och dessa allierade vill av detta skäl till varje pris behålla kontrollen över landet. Samtidigt spelar så klart motsättningen mellan imperialismen och de förtryckta nationerna en stor roll i det pågående kriget mot ockupanterna. I fallet med i Ukraina och Syrien så är det helt klart motsättningen mellan imperialistmakterna som spelar störst roll för krigets uppkomst och fortlevnad osv.

Viktigast att förstå och utveckla huvudmotsättningen i Sverige

Huvudmotsättningen på världsnivå ändras över tid och att komma fram till vilken motsättning som är huvudmotsättning i världen idag kräver studier. Drake skriver att “Om man inte förstår vad som globalt är huvudmotsättning kan man inte orientera sig och hamna rätt i övriga konflikter heller.”. Det är sant att det är viktigt men man får inte glömma vilken motsättning som är huvudmotsättning i Sverige. Han skriver att: “Vänstern i Sverige måste basera sin utrikes- och försvarspolitik på den insikten.” (insikten om huvudmotsättningen i världen) och det måste man hålla med om. Men eftersom delar av “vänstern” inte jobbar stenhårt med att utveckla huvudmotsättningen i Sverige så kan man knappast räkna med att man skall få med sig folk för att kunna påverka kapitaliststatens “utrikes- och försvarspolitik”.

Det är bra mycket lättare uttrycka åsikter om utrikespolitik och USA-imperialismen än att utveckla en kamp direkt mot imperialisterna på hemmaplan. Bör vi inte ta kraftag så fokus allt mer hamnar på detta?

(Visited 183 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

One thought on “Debatt om huvudmotsättningen i världen

  1. Bulganov

    Lenin skrev om den olikmässiga utvecklingen mellan kapitalistländerna under imperialismen. Den utvecklingen pågår allt jämt, men nu börjar det gå allt mer illa för USA, jämfört med ex Kina, Indien och Ryssland. Städer i USA förvandlas till spökstäder. Deras enda verkliga produktion är snart bara vapen. Anläggningar förfaller och drogliberialism är tecken på dekadensen som förebådar undergången.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.