Principen om alla människors olika värde

IMPERIALISTISK EKONOMI. “Så har det hänt igen. Två döda. Inhyrda. Underentreprenörer. Familjer som får telefonsamtal hemma i Polen. Kanske ett barn som får växa upp utan pappa. Två kistor på ett flyg över Östersjön.

Med ett snabbt öga på statistiken: Inget åtal. Ingen fällande dom. Ingenting. För knepigt att utreda. För svårt att bringa klarhet i kedjorna av företag och vem som ansvarade för vem egentligen.

Och, visste ni! Den officiella statistiken över dödsfall på svenska arbetsplatser påverkas inte.”

http://www.svt.se/opinion/de-utlandska-arbetarna-dor-en-osynlig-dod

(Visited 26 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.