Integrering? Nej tack!

IMPERIALISTISTSVERIGE.  “Integrationspolitikens mål är att alla i Sverige ska ha lika rättig­heter, skyldig­heter och möjlig­heter.“. Så lyder regeringens officiella hållning. Men vad innebär detta i praktiken?

Acceptera dina skyldigheter
Som duktig integrerad invandrare så förväntas du acceptera svenska lagar och arbeta för samförståndslösningar med makten annars kommer kommer majoriteten att skrika åt dig att du är “otacksam”. Du skall nämligen vara tacksam för att få komma till imperialistsverige. Det spelar ingen roll om den svenska regeringen och storföretagen har medverkat till att förstöra ditt land, tacksam skall du vara ändå. Så fort du protesterar mot orättvisorna utanför de snäva ramar som lagarna medger så är du en otacksam ociviliserad blattejävel i maktens ögon.

Rätten att bli exploaterad som målet i en “integreringsprocess”?
Att ha ett arbete är viktigt på många olika plan men det kapitalistiska samhället förnekar många av oss denna rättighet. De arbeten och den framtid som kapitalisterna har att erbjuda är många gånger fruktansvärd. En stor del av arbetarna slits ut och kastas på sophögen efter kort tid. Därfefter blir livet en förnedrande kamp mot Försäkringskassan. Ja, alla människor skall ha rätt till arbete men det finns ingen anledning att betrakta detta som ett huvudmål i en “integreringsprocess”. Det finns heller ingen anledning att vara tacksam för att bli exploaterad. Vi som har arbete eller är arbetslösa står inför att uteckla kampen mot själva systemet för socialismen i Sverige.

Nej till integrering i imperialistsverige
Det finns inget fint i att vara medborgare och därmed godkänd av den svenska parasitstaten. Den svenska staten är parasitär struktur vars främsta syfte är hålla befolkningen i schack för att finansfamiljerna skall kunna berika sig så mycket som möjligt. Som “integrerad” förväntas man acceptera kapitalisternas diktatur och föreställningen om svensk överlägsenhet gentemot befolkningen i ociviliserade fattiga länder. Makten begär självförnedring men självförnedringen är ett steg på vägen mot en sluten psykavdelning. Det är bra mycket hälsosammare att förkasta den chauvinistiska rikedomshyllande imperialistkulturen och jobba för en ny röd kultur men det bästa ur de folkliga traditionerna spetsat med marxismens kampanda. Vi behöver bygga ett nytt verkligt demokratiskt samhälle med en ny ekonomi och en ny politik på det gamla samhällets ruiner. Du hjälper väl till?

(Visited 37 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.