Minsterrådet: Extremistiskt material från internet skall plockas ner (de syftar inte på bombliberaler)

BYE BYE YTTRANDEFRIHET? Miljöpartiet var med på ett informellt möte med EU:s ministerråd i Riga (minsterrådet annonserar inte ut mötet på sin hemsida). Men Miljöpartiets deltagare från Sverige var inte riktigt nöjda besluten på mötet och de skriver att de var de enda som protesterade mot att företag själva skall ges rätt att plocka bort “extremistiskt” material från internet. Vad som kan anses vara extremistiskt i ögonen på en storföretagare är nog inte bara väpnad islamism.

“Det gemensamma uttalandet innehåller en rad problematiska punkter. I uttalandet sägs att industrin ska uppmuntras att plocka ned extremistiskt material från internet. Att öppna upp för företag att tolka vad som är extremistiskt är djupt problematiskt. Vem bestämmer vad som är extremt? I diktaturer används samma argument för att tysta demokratiförespråkare. Hur ska vi kunna kritisera dem med trovärdighet om vi samtidigt främjar samma arbetssätt? Oklarheten i texten öppnar dessutom upp för att det kan ske utan domstolsbeslut eller möjlighet att överklaga.”

Hämtat från en debattartikel i Expressen.

(Visited 51 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.