Fascismen behöver inte komma från SD

BYE BYE FÖRENINGSFRIHET? “Inför detta nya hot kan vi inte stå passiva, utan bör inspireras av den tyska uppfattningen om kämpande demokrati och införa ett förbud mot medlemskap i en grundlagsfientlig organisation.”

Med fascismen kommer diverse inskränkningar i rättigheter som vi har tagit för självklara. Citatet ovan kommer från en dagsfärsk debattartikel skriven ordföranden i Kristdemokratisk Ungdom. En strikt tillämpning av förbud mot grundlagsfientliga organisationer skulle innebära förbud mot kommunistiska organisationer. En “våldsam omstörtning av all hittillsvarande samhällsordning” och proletariatets diktatur är inte precis grundlagsvänligt.

Islamismen som en ursäkt för reaktionära åtgärder

Hon skriver att SÄPO säger att 130 individer har rest till Syrien för att strida. Skulle dessa utgöra ett hot mot borgarstaten? De trasiga “rebeller” som överlever kanske kan spränga någon bomb men skulle de kunna utgöra ett verkligt hot mot borgarstaten? Den väpnade islamismen är en mycket liten och marginaliserad rörelse. De kan knappast mer än störa ordningen en smula och utgöra ännu mer ursäkt för fascistartade åtgärder. Kapitalistklassen och deras politiker är tidigt ute med reaktionära åtgärder. De ser hotet i horisonten och det är inte islamister som stormar fram.

(Visited 129 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.