Rött Forum, 30-31 januari

Rött Forum verkar vara en variant på Socialistiskt Forum fast med färre föredrag. Den 31 januari kommer det att hållas ett föredrag om arbetsplatskamp på ABF Stockholm (klockan 12-13.30, Hedensalen). “Inledning: Lars Henriksson. Kritisk kommentator: Frances Tuuloskorpi”. Frances är som bekant en erfaren fackkämpe med många viktiga insikter. Det som tyvärr ofta saknas i hennes resonemang är tankar kring hur kampen kan utvecklas och stärkas på längre sikt.

Här är en “best of” ur texten om fackföreningarna och arbetsplatskamp på deras evenemangssida:

“BYRÅKRATIN

En viktig orsak till fackens problem finns i de fackliga organisationerna själva, deras ovilja att utnyttja den kraft som finns bland medlemmarna, industrifackens uppslutningen bakom företagens konkurrenskraft och framför allt toppstyrning och byråkrati. De centrala ledningarna har i hög utsträckning vuxit samman med det bestående och anammat motpartens värderingar. Lika viktigt som att se facken som sociala rörelser är det därför att skilja fackföreningarna med sina miljoner medlemmar och tusentals aktiva från det byråkratiska skikt som styr de flesta förbund.

Problemen på arbetsplatserna har inte lett till några stora omprövningar, för det mesta håller ledningarna fast vid den byråkratiska ordningen och samarbetet med kapitalägare vilka blir allt mindre intresserade av samarbete.
….
Inga avgörande förändringar har dock skett och inga stora rörelser bland medlemmarna har heller synts till. Den bristande aktiviteten på arbetsplatserna och de fackliga ledningarnas långvariga ointresse av aktiva medlemmar gör förväntningarna på organisationerna små. Om det ens uppkommer krav har dessa svårt att samordnas och komma till offentligt uttryck.

ATT BRYTA DEN ONDA CIRKELN

Den onda cirkeln där avsaknad av erfarenhet försvagar oss och gör det svårare att få nya erfarenheter kan ändå kan brytas, och bryts varje dag någonstans. Det kan vara små lokala strider kring arbetsmiljö, tempo, löner och arbetsvillkor som ibland inte ens uppfattas som facklig kamp men ändå är det i högsta grad. Att organisera sådana strider och sprida erfarenheter av dem, är därför en av de viktigaste uppgifterna idag.

De fackliga organisationerna behöver ändras i grunden, åter bli stridbara organisationer, styrda av medlemmarna i praktiken och inte bara på pappret, utan toppstyre och byråkrati som idag försvagar dem.

Att återerövra rätten att rösta om avtalen är centralt. Oöverskådliga stegvisa val kan ersättas av direkta val till kongresser och andra viktiga sammanhang. Privilegierna för de fackliga funktionärerna måste avskaffas, allt ifrån att högre funktionärer ska ha samma lön som dem de företräder till att lokala representanter regelbundet skall jobba kvar i sina vanliga jobb.

(Visited 68 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.