GBG: Mutkolvarna backar inte en millimeter

PARLAMENTARISMENS FÖRRUTTNELSE. Borgarklassen är historiskt sett en döende klass och dess politiska system ruttnar allt mer. Uppdrag Granskning gjorde 2010 ett reportage om muthärvan i Göteborg, “göteborgsandan”. Denna samförståndskultur innebar bland annat att politiker och tjänstemän agerade vid sidan av uppgjorda regler för den staten och kommunerna och deras politiska organ.

Lokala makthavare inom politik och näringsliv som var bekanta med varandra gjorde i samförstånd upp om stora affärer, infrastruktursatsningar och idrottsevenemang. Samtidigt åsidosattes regler för offentlig upphandling och personer som påtalat felaktigheter blev betraktade som förrädare. Nu vill politikerna i Göteborg driva en kampanj för att göra Göteborg till Sveriges “demokratihuvudstad”. Det vore mer passande att utnämna Göteborg till Sveriges korruptionshuvudstad även om korruptionen naturligtvis inte är unik för Göteborg.

Vad har hänt sedan 2010?

Nu rapporterar en debattör i Göteborgs Posten att politikerna har motsatt sig en lång rad åtgärder för att minska korruptionen. Ett ruttet maskineriet tuggar vidare, det spelar tydligen ingen roll att “hela Sverige” vet om det.

“Man vill inte frångå systemet med politiskt tillsatta lekmannarevisorer där politiska kompisar granskar verksamheten. Inga-Britt Ahlenius har vid flera tillfällen påtalat denna brist som den enskilt viktigaste orsaken för oegentligheterna.

Man vill inte ha tydliga skrivningar att kompetens är den viktigaste egenskapen vid rekryteringar. …

Man vill inte ha en Whistleblowerfunktion som är fri från kommunal insyn och kontroll.”

(Visited 146 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.