Mediekratin – mediernas makt i svenska val

Asp och Bjerling verkar ha skrivit en riktigt intressant bok och Asp säger i intervjun att förändringen i mediernas makt är mätbar. De har jämfört hur mycket utrymme politikernas egna utsagor får i medierna jämfört med hur mycket mediernas experter får och har fått. Det visar sig då att mediernas experter har fått mycket mera utrymme. Han säger också att politikerna har anpassat sig alltmer till medierna vilket har lett till att de får svårt att hålla sig till ideologiska övertygelser och långsiktigt tänkande. Vad gäller befolkningen så menar han att befolkningen alltid tenderar att tycka som medierna. Lustig är journalistens illa dolda irritation och författarens försiktiga stil för att inte reta upp henne.

(Visited 147 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

2 thoughts on “Mediekratin – mediernas makt i svenska val

  1. clartéare

    Ibland överdrivs medias inflytande, ibland underdrivs det. Det är givetvis så att media idag har en långtgående påverkan. Men frågan är varifrån de föreställningar och idéer som uttrycks i media kommer. Det är knappast verk av journalister utan, som nästan allt annat, en avspegling av rådande socioekonomiska förhållanden. En journalist på, låt säga DN, kan inte skriva vad han vill, då vore han inte längre journalist där.
    Det samma gäller lite i relationen mellan medias och folkets åsikter. Ja, givetvis finne en påverkan, men det är svårt att tala om en direkt kausalitet. Snarare är det så att folket i stort får sina föreställningar, åsikter osv från samma källa som journalisterna, dvs sina faktiska (sociopolitiska) livsförhållanden. Detta är på både gott och ont. I en tid när borgerskapet/kapitalisterna är offensiva kommer detta avspeglas i människors åsikter. Det kommer föda medhåll, men också motstånd. Och i slutänden, människor kan inte tro att allt är bra när det inte är det. Däremot kan deras förklaringar avledas och förfelas (t.ex. i stödet för fascism eller för invandringsfientliga krafter).

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.