Statens kostnader är inte “våra” kostnader

INTE VÅR STAT. Den svenska staten är inte “vår” stat och den är inte heller “samhället” som består av mycket mer än bara staten. Staten existerar för att förtrycka oss och är kapitalisternas redskap för att hålla klassmotsättningarna i styr. Många borgerliga föreställningar som finns hos folk och som hindrar kampen hänger ihop med synen på staten.

Det är inte “vår plånbok” som flyktingar får del av innan de börjar utsugas direkt av kapitalisterna eftersom det inte är vår stat och dessa resurser skulle naturligtvis inte kommit oss till del ändå. Det är borgarklassens plånbok och borgarklassens stat där stödet till flyktingar är en mycket liten del som ökas genom att den s.k. biståndsbudgeten dras ner. Biståndsbudgeten går för övrigt främst till att stärka olika drakoniska regimer genom “demokratiutbildning” (läs SIDA:s årsrapport). Utgiftsposten för Migration i stadsbudgeten utgör ca 1 procent av budgeten medan avgiften till EU ligger på 3-4 procent. Den som tjatar om dessa “kostnader” har antingen en borgerlig/revisionistisk syn på staten eller är en övertygad rasist och/eller sanslöst okunnig och ointresserad av fakta.

(Visited 20 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.