Engels: Härskarna sitter säkrare i en modern representativstat

Staten har uppkommit ur behovet att hålla klassmotsättningarna i tygeln och mitt i konflikten mellan de härskande och de förtryckta. Staten har alltid varit den mäktigaste och ekonomiskt härskande klassens stat och denna klass blir genom staten också politiskt härskande klass.

Inte bara den antika och den feodala staten var organ för exploatering av slavar och livegna, utan även den moderna representationsstaten är ett verktyg för kapitalets utsugning av lönarbete. “I en demokratisk republik”, skrev Engels, “utövar rikedomen sin makt indirekt men desto säkrare”, nämligen för det första genom “direkt tjänstemannakorruption” (Amerika), för det andra genom “en allians mellan regering och börs”.

https://www.marxists.org/svenska/lenin/1917/staten.htm#h6

 

(Visited 233 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.