Meningsfullt arbete åt alla

ARBETSMETODER. Så här är det på många håll: Medlemmar i en grupp har talat med människor som säger att de är villiga att arbeta för en aktion, men “det har inte blivit något av det”.

Ingen har tid att har tid att följa upp och erbjuda en plats i aktionen. Ingen har gett vederbörande en fast definierad arbetsuppgift. Att få andra att arbeta är kanske den allra viktigaste uppgiften i många aktioner. Det är visserligen en tidskrävande uppgift. Men man får inte missa några intresserade när det gäller att erbjuda konkreta arbetsuppgifter. Alla personer som kan tänkas vilja arbeta för aktionen skall kontaktas personligen per telefon. Ingen som har sagt sig villig att göra något bör få känslan av att det inte finns någon användning för honom/henne.

Ovanstående text är en något modifierad version av ett stycke ur “Gräsrotshandsboken”, 1978.

(Visited 31 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.