Förslag till 7 punkter att iakta i lokal klasskamp

Kommunisterna kommer aldrig att bli något att räkna med i detta land om vi inte utvecklar och driver de krav som folket har runt om i landet. Folk kommer inte plötsligt inse att “kommunisterna har rätt” och sedan följa oss utan en period där vi i praktiken har visat vad vi går för. Med “praktik” menas naturligtvis här inte att bara ägna sig åt att sprida kommunismens läror i olika former utan att driva fram kampen så långt det går och bryta med legalismen.

Arbetsplatskampen och hyreskampen är två “kampytor” där stora grupper kommer i direkt konflikt med kapitalisterna och dessa är antagligen de allra viktigaste i arbetet med att driva fram klasskampen. I detta arbete finns det en rad frågor som man måste ägna uppmärksamhet åt för att lyckas. Misslyckandet ligger alltid på lur och vi hävdar att om man struntar i några punkterna nedan så kommer det att gå åt skogen. Ett framgångsrikt arbete hänger på att man har ett fast grepp om alla de avgörande frågorna. Vad saknas?

1. Försök att prata med alla och kalla inte till möten innan du har pratat med alla personligen.
2. Pressa inte folk att ta ansvar men försök se till att alla får något ansvar.
3. Ta telefonnummer till alla och påminn om aktiviteter med SMS.
4. Ta de jobbigaste uppgifterna själv och fullgör dem noggrant.
5. Var inte rädd för att be om ekonomiska bidrag och låt organisationen vara ekonomiskt oberoende.
6. Förbered möten noga och var påläst.
7. Var drivande och inspirera andra genom dina handlingar.

(Visited 52 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

2 thoughts on “Förslag till 7 punkter att iakta i lokal klasskamp

  1. Redaktionen

    Kom gärna med förslag på fler avgörande frågor som inte får glömmas. Vi har listat dessa utifrån egna erfarenheter. När man är mitt uppe i en rörelse så märker man att det finns vissa frågor som är så viktiga så att man misslyckas om man glömmer en eller flera av dem. Det är just sådana vi har försökt lista.

    Reply
  2. Salazar

    Bra punkter men kanske det blir lite begränsande att säga att just de är de viktiga, kan finnas och finns många fler…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.