Produktionsmedel = maskiner?

POLITISK EKONOMI. När man hör ordet produktionsmedel så tänker man kanske på maskiner. Det är inte fel men det är en kraftig förenkling som kan göra de marxistiska klassikerna svåra att begripa.

Det finns ett par andra begrepp som man måste bekanta sig med för att förstå vad som menas med produktionsmedel.

1. Arbetsämnen är allt det som utsätts för mänskligt arbete. Arbetsämnen kan finnas omedelbart i naturen, t ex timmer som huggs i skogen eller malmen som hämtas fram ur marken. Arbetsämnen som redan bearbetats något, t ex malm på ett smältverk eller bomull på ett spinneri, kallas råvaror eller råmaterial.
2. Arbetsmedel är att alla de ting som människan använder för att göra verkan på ämnet för sitt arbete och förändra det. Till arbetsmedlen hör främst produktionsredskapen och även jord, byggnader, vägar kanaler, lagerhyur osv. Bland arbetsmedlen så spelar produktionsredskapen den avgörande rollen. Till produktionsredskapen hör många de många olika slags redskap som människan använder när hon arbetar, allt från de grova stenredskap som människorna använde, till de morderna maskinerna. Produktionsredskapens utvecklingsstadier är måttstocken för samhällets herravälde över naturen, måttstocken för produktionens utveckling. De ekonomiska epokerna skiljer sig från varandra inte genom vad som produceras, utan genom hur det produceras, genom de redskap som används i produktionen.

Arbetsämnena och arbetsmedlen utgör produktionsmedel.

(Visited 156 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.