Den interna revisionismen och sekterism av bekvämlighetsskäl

Revisionism är ett begrepp som kommunister traditionellt använder för att beteckna läror som trots att de är maskerade som marxism, i själva verket är borgerliga idéer vars mål är att revidera, förvanska och eller bortse från marxismens revolutionära innehåll.

Borgerliga idéer vars tillämpning för kampen för socialismen in i återvändsgränder och på irrvägar har bekämpats av  revolutionärer sedan 1800-talet. Men revisionistiska tendenser eller olika former av omedvetna borgerliga idéer förekommer hos alla kommunister och kommunistiska organisationer (konstigt vore det annars). För att bekämpa dessa tendenser måste hela tiden en kamp mot revisionismen föras. Ideologisk skolning samt praktiserande av kritik och självkritik (ja det är t.ex. viktigt att kritik mot dålig tillämpning uppmuntras och att folk tar ansvar när det går åt skogen) bidrar till att motverka revisionistiska tendenser i den revolutionära rörelsen.

Tag ett polisgrepp på revisionistiska tendenser

Somliga tycker kanske att det låter konstigt att betona vikten av att bekämpa revisionism internt. Men man behöver inte vara astrofysiker för att räkna ut att den kommunistiska rörelsen oftast har gått under för egen hand. Det är verkligen farligt ur en politisk synvinkel att inte erkänna att tendenser till revisionism alltid finns i en kommunistisk organisation. Ett vanligt problem är t.ex. att försöka anpassa det politiska arbetet till sitt eget privatliv istället för tvärtom. Hur kan det låta? “Vi borde kanske studera mer och inte vara ute så mycket och göra aktioner och träffa folk, jag menar, vad ger t.ex. frontarbete och aktioner egentligen? Det är väl viktigare att vi att vi har en solid ideologisk grund, det praktiska får komma senare”. Sekterism av bekvämlighetsskäl?

(Visited 134 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.