Skall vi rikta oss till borgarstaten eller till arbetarklassen?

STRATEGIFRÅGOR. Vad tjänar det till om vi ”kräver” olika saker av regeringar och hittar på egna reformpaket? Är det inte hopplöst att försöka uppnå jämlikhet eller rättvisa med hjälp av reformer eller ”krav” gentemot borgarstaten?

Om vi menar att arbetarklassens befrielse måste vara dess eget verk så bör vi väl rikta oss till arbetarklassen med vår agitation och propaganda? Vad innebär det om vi hela tiden “kräver” saker av regeringar och andra politiker? En viktig fråga som skiljde Marx och Engels vetenskapliga och revolutionära socialism från många tidiga utopisters var att de inte vädjade till de högre skikten i samhället utan vände sig direkt till proletariatet med uppmaningen om att genomföra en socialistisk revolution. Lika lite som arbetaren kunde sätta sin tillit till ett paradisiskt liv efter detta genom religionen, kunde denne räkna med att den härskande klassen frivilligt skulle lämna ifrån sig makt eller medel. Detsamma gäller likt en grundlag i klasskampen även i dag. Vill arbetarklassen ha något måste vi ta det med hjälp av militant klasskamp och revolution. Det är väl rimligen detta som vi borde föra fram i agitation och propaganda?

(Visited 198 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.