Att tjäna folket, en kommunistisk grundinställning

Det kan finnas flera anledningar till att man väljer att aktivera sig i en kommunistisk rörelse. En del kanske uppskattar budskapet men är i behov av vänner, andra har kanske upplevt ett starkt förtryck av den egna personen eller familjen och villl förändra de strukturer som har gett upphov till förtrycket. Någon kanske går med för att en partner eller annan familjmedlem är med. Vanligt är naturligtvis att en kombination av några av dessa faktorer ger drivkraften till att organisera sig. Väl inne i rörelsen drivs några kanske främst av att lösa sina egna personliga problem. Andra vill driva frågor som rör ens egen familj eller folkgrupps problem eller hävda sig själv och skaffa sig personlig makt.

Men inne i en kommunistisk rörelse finns det bara en inställning som på sikt kan bidra till att utveckla rörelsen samt till att bidra till att rörelsen behåller sin kurs och inte korrumperas. Den inställningen kallade man i Kina för att “tjäna folket”. Frågor om drivkraft och motivation är grundfrågor som inte kan hoppas över i bygget av en kommunistisk organisation. Fel motivation ger fel resultat oavsett hur många studiemöten man deltar i. Mao tar upp frågan i en text som heter just “Tjäna folket”:

“Alla människor måste dö, men döden kan ha skiftande innebörd. Den gamle kinesiske författaren Szuma Chien sade: “Ehuru döden drabbar alla människor utan undantag, kan den väga tyngre än Taiberget eller lättare än ett fjun.” Att dö för folket väger tyngre än Taiberget, men att arbeta för fascisterna och dö för exploatörerna och förtryckarna väger lättare än ett fjun. Kamrat Chang Szuteh dog för folket och hans död är sannerligen tyngre än Taiberget.

Om vi har brister, är vi inte rädda för att få dem påtalade och kritiserade, ty vi tjänar folket. En var, det må vara vem som helst, får påtala våra brister. Om han har rätt, kommer vi att rätta till dem. Om det som han föreslår är till fördel för folket, kommer vi att genomföra det. Idén om “bättre trupper och enklare administration” framfördes av herr Li Ting-ming, som inte är kommunist. Han kom med ett gott förslag, som är till nytta för folket, och vi har antagit det. Om vi, i folkets intressen, fasthåller vid att göra det som är riktigt och rätta det som är felaktigt, kommer våra led säkerligen att växa sig starka.

Vi kommer från landets alla hörn och har förenats för ett gemensamt revolutionärt mål. Och vi behöver få folkets stora flertal med oss på vägen till detta mål. I dag leder vi redan basområden med en befolkning på 91 miljoner, men detta förslår inte; för att befria hela nationen behövs mera. I tider då svårigheter möter får vi inte förlora våra framgångar ur sikte, vi måste se den ljusa framtiden och ta mod till oss. Det kinesiska folket lider, det är vår plikt att rädda det och vi måste anstränga oss i kampen. Varhelst kamp pågår förekommer offer, och döden är en vanlig händelse. Men det som ligger oss om hjärtat är folkets intressen och det stora flertalets lidanden, och när vi dör för folket, är det en värdig död. Icke desto mindre bör vi göra vårt bästa för att undvika onödiga offer. Våra kadrer måste visa omsorg om varje soldat, och alla människor i de revolutionära leden måste bry sig om varandra, måste älska och hjälpa varandra.

Från och med nu bör vi, när döden drabbar någon i våra led, som utfört något nyttigt arbete, han må vara soldat eller kock, hålla en begravningsceremoni och ett minnesmöte till hans ära. Detta bör bli regel. Och den bör införas bland folket också. När någon dör i en by, bör ett minnesmöte hållas. På det sättet uttrycker vi vår sorg över den döde och enar allt folket.”

(Visited 44 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

2 thoughts on “Att tjäna folket, en kommunistisk grundinställning

  1. Bonnier

    Kommunister är alltid “mördare” i kapitalisternas ögon. Kommunister anser å andra sidan att många kapitalister är mördare särskilt finansoligarkin och dess politiker i regeringen.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.