Den finske kamratens svar på Anonymous påståenden om andra världskriget

Några gamla hus i Karelen
Med anledning av vår artikelserie om det aggressiva Finland så skrev pseudonymen Anonymous följande:

“Terijokiregimen, skuggregeringen tillsatt av Stalin var en av hans största misstag i vinterkriget. Ingen erkände den dockteatern. Det var så uppenbart för alla vad Sovjetunionen försökte åstadkomma Ska vi också minnas att Stalin o Hitler var i samma båt vid denna tidpunkt. Alla fördömde Sovjetunionen för anfallet 1939, men inte Nazi-Tyskland. De höll tyst, var neutrala och höll i sin del av Molotov-Ribbentroppavtalet. Under mellanfreden försökte Finland aktivt skapa en nordisk allians och hade förberett ett handelsavtal med Storbritanninen, där man skulle begränsa affärerna med nazisterna. Allt det här gick åt fanders då Tyskland invaderade Danmark och Norge. Tyskarna kontrollerade alla handelsrutter västerut. Man försökte få till stånd en konfederation med Sverige, men både Sovjet o Tyskland motsatte sig det här, allt medan Sovjet invaderade baltikum och samlade trupper längs gränsen. Pissig situation? Oroande? Och plötsligt en öppning från tyskarna mot slutet av 1940, först genom handelsavtal (då inga andra möjligheter längre fanns). Så gick det då, Stalin tvingade Finland in i Hitlers famn.” “Ja just ja, inte att förglömma. Stalin hade ju redan avrättat huvuddelen av de som flytt från det vita Finland 1918. De var ju “fel typ av kommunister”.

 

Svar till Anonymous från kamraten i Finland

Folkregeringen hade stort stöd på olika håll
Finlands Folkregering, (“Terijokiregeringen”) ledde Finlands Demokratiska republik och O W. Kuusinen var premiärminister och det var alls inte fel att upprätta den. Som många vet, så gjorde mannerheimfinland många provokationer under 20- och 30-talet och inledde stridigheter emot Sovjetunionen. Som marxister vet vi att kriget är är en slags dörröppnare för revolutionen. Hur kan man säga att Finlands Folkregering inte hade stöd bland folket? I de befriade områderna fanns folket kvar (men det Vita Finlands makthavare beordrade tvångsevakuering av befolkningen). I de områden som folket som fanns kvar, Norra Finland, Suomussalmi, Ruhtinansalmi, Karelen, Hyrsylä, på öar i Finska viken bland annat, organiserades folkkomitteer vilka folket deltog aktvit, tusentals personer deltog aktivt i dess verksamhet, och förklarade sitt stöd för Finlands Folkregering. Detta är inte så konstigt, folket som bodde i de gränsnära områderna var mer vänster, mer fattiga, var själva kareler osv. De som stödde borgarna och var själva borgarklass flyttade innan Röda armén kom.Folkregeringen fick stöd bland av finnar i USA, (som var också oftast mer vänstersinnade) möten med flera tusentals personer organiserades för att stödja Finlands Folkregering. Allt detta man kan läsa om dåtidens tidningar.

Under de första krigsdagarna spridde sovjetiska flygvärnet Finlands Folkregerings tidningar och kungörelser bl.a till Helsingfors. Men under den fascistiska regimen som rådde då i Finland var det omöjligt för folket under dessa förhållanden att organisera massiva stödaktioner för Folkregeringen. Speciellt i de områden som var under mannerheims fasciststyre. Men som de personer som levde då sa, bland arbetarna och fattigfolket hoppades man speciellt under de första krigsveckorna att Finlands Folkarmé skulle komma till Helsingfors.

Redan 1930 gjordes gemensamma tysk-finska krigsplaner upp

Redan 1930 gjordes det upp ömsesidiga finska och tyska krigsplaner emot Sovjetunionen. Detta är allmänt känt fakta, planerna blev kända genom att sovjetiska underrättelsetjänstens medarbetare Vilho Pentikäinen tog dessa krigsplaner från borgarfinlands armésstabs kassaskåp 1933.

Bland de som övergick till Sovjetunionen 1918 var det en del folk som saboterade

Bland de röda som övergick 1918 till Sovjetunionen fanns många fd. socialdemokrater och t.o.m. nationalister som aldrig riktigt gav upp sina ideer. Bland dom fanns sådana som Gylling osv, och de försökte och gjorde skillnad på kareler, finnar och ryssar i Sovjetkarelen. De organiserade upp olika privilegier pga nationalitet. De försökte sätta de finsktalandena över andra folkgrupper. Samtidigt som i själva Finland Lapporörelsen fascister styrde och genomförde förföljelser och utvecklade storfinska strävanden. Dessa nationalister försökte underkuva det karelska folket och det ryska och förde in till Karelen borgerliga finska vanor, lät publicera nationalistiska litteratur, osv. Det är inte alls konstigt att dessa nationalister blev fördömda, om de hade lyckats med sin ide att klippa ut Karelen ur Sovjetunionen och göra en annan nationalistisk finsk stat där så skulle det ha gjort mycket stor skada.

Kapitalisterna försöker tvätta bort fascismen från sig själva med totalitarismteorin

Helt enkelt: jämföra Stalin och Hitler är att jämföra natten med dagen el. dyl, milt sagt. Sådan är den borgerliga totalitarismteorin, när borgarna försöker tvätta fascismen bort ifrån sig själva.

Den karelsk-finska Sovjetrepublikens invånare sattes i finska koncentrationsläger
Förresten: mannerheimfinaland var så “demokratisk och nordiskt och fritt” att folket som stödde Finlands Folkregering, totalt flera tusen personer, stängdes in i fångläger efter kriget (1940). Dessutom, närmare 90% av Sovjetkarelens, Karelsk-Finska Sovjetrepublikens invånare, stängdes in i koncentrationslägren bara pga deras nationalitet. Bl.a i Petrozavodsk fanns 6 läger, (namnet koncentrationslägren byttes senare till transportlägren, vilket var en kosmetisk ändring) med 95% av Petrozavodsk innevånare. Rasteorier uttnyttjades. De ansåg att ryssarna tillhör en lägre ras och dett var meningen att ryssarna skulle överlämnas åt tyskarna (vad skulle hända då?).
(Visited 175 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.