Kolonialtiden är inte över

Imperialismen gav inte upp kolonialismen efter andra världskriget utan har infört en ny form, neokolonialismen. Ett viktigt kännetecken för neokolonialismen är att imperialisterna i de flesta länder har ändrat sin gamla metod med direkt kolonialvälde och använder en ny metod för kolonialvälde och exploatering genom att lita till de agenter som de utvalt och utbildat för ändamålet.

Imperialisterna med USA i spetsen förslavar eller kontrollerar kolonierna och alla de länder som förklarat sig oberoende, genom att organisera militära block, inrätta militärbaser och sätta upp marionettregimer. Med ekonomisk “hjälp” eller andra former håller de dessa länder som marknader för sin kapitalexport, plundrar deras rikedomar och suger blodet ur folket i dessa länder. Dessutom använder de FN som ett instrument för inblandning i dessa länders inre angelägenheter och för att göra dem till föremål för militär, ekonomisk och kulturell aggression. När de är ur stånd att med “fredliga” metoder upprätta sitt välde över dessa länder ordnar de till militära statskupper, genomför undermineringsverksamhet och tillgriper även direkt väpnad intervention och aggression.

USA är synnerligen energiskt då det gäller att främja neokolonialismen. Med den som vapen hugger de amerikanska imperialisterna åt sig andra imperialisters halvkolonier och inflytelsesfärer och upprätthåller sitt herravälde världen över. Neokolonialismen är en lömskare form av kolonialism men dess konsekvenser är inte mindre brutala.

(Visited 157 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.