SKP:s andra kongress, en höjdpunkt i den kommunistiska rörelsens historia?

KFML/SKP höll 1976 sin andra kongress. Vid en genomläsning av materialet så inser man att partiet vid denna hade en linje som inte backade för kampen mot revisionismen och där massarbetet stod i centrum. SKP var 1976 ett parti på uppgång och partihögern hade ännu inte tagit över stärkta av de kinesiska revisionisternas inflytande. (vår fetstil nedan)

“För Sveriges Kommunistiska Parti är det en nödvändighet att ena partiet kring en riktig linje, att ena arbetarklassen på klasskampens grund och att ena folket i kamp mot monopolkapitalet och de bägge supermakterna. Denna strategiska linje för att utveckla maximal styrka och genomföra den socialistiska revolutionen motsvarar fullständigt det arbetande folkets intresse.

För att genomföra denna strategiska uppgift är det nödvändigt att bekämpa de öppet borgerliga partierna, men särskilt de borgerliga arbetarpartiernas inflytande inom arbetarklassen. De borgerliga arbetarpartiernas funktion är att organisera arbetarklassen till stöd för monopolkapitalet och dess stat. Kampen mot monopolkapitalet är oupplösligt förbunden med kampen mot klassamarbetet och reformismen.

Det socialdemokratiska ledarskiktet förvaltar kapitalismen och behärskar arbetarrörelsen bättre än de öppet borgerliga partierna någonsin kan göra, och är därför monopolkapitalets bästa företrädare.

Särskilt försåtlig är revisionismen, vars funktion är att fånga upp de radikala arbetarnas och intellektuellas missnöje och leda in det på antikommunistiska och för monopolkapitalet och staten ofarliga banor. Men revisionismen är inte endast monopolkapitalets företrädare inom arbetarrörelsen, utan den är i dag också ett språkrör för den mest aggressiva och offensiva imperialistiska supermakten, nämligen Sovjetunionen.”

(Visited 172 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

6 thoughts on “SKP:s andra kongress, en höjdpunkt i den kommunistiska rörelsens historia?

 1. LARZ GUSTAFSSON

  “De kinesiska revisionisterna”?
  Blev KKP plötsligt revisionistiskt efter september 1976?
  Var Hua Kuo-feng revisionist?

  Reply
  • Redaktionen

   Ja de fängslade vänstern, övergav kulturrrevolutionen och antog en klart borgerlig linje. Deras version av 3-världar-teorin som är ett exempel som fick konsekvenser även i Sverige.

   Reply
    • Redaktionen

     Nej de var de inte. Det betyder inte att de hade rätt i varje fråga men helt klart är att de representerade en vänster i kampen mot den nya bourgeoisien som tog över 1976.

     Reply
 2. Rickard B. Turesson

  Ja, KFML/SKP deltog i riksdagsvalen 1970 – 1976 och fick runt 0,4 procent i röstetal. Skälen var de tre vanliga i detta sammanhang: 1) att få en gradmätare på partiets inflytande; 2) utnyttja det ökande politiska intresset i samband med ett val för att föra ut partiets propaganda; och 3) vinna insteg i olika parlamentariska församlingar för att utnyttja dessa för att föra ut en revolutionär politik.

  KFML/SKP förde aldrig en detaljerad diskussion om hur en socialistisk stat skulle utformas. Det gjorde däremot SKP(m-l)/SKA, som höll fast vid andra kongressens linje. Debatten fördes offentligt i Kommunistiska Arbetartidningen på 1980-talet, men de debattartiklarna är tyvärr inte digitaliserade.

  Frågan om “konspiration” förstår jag inte riktigt. Gäller frågan vilken säkerhetspolitik som SKP förde?

  Reply
 3. Mathias

  Deltog SKP i valet, det fick jag inte helt säkert reda på, jag förstod att deltog? Och varför så?
  På material finns ingenting om att skapa rådssystemet. Hade SKP sådana planer?
  Hur och vilken nivå dom hade konspirationen? – också inte klart.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.