Per Åke Lindblom berättar: Hotet inifrån

Per Åke Lindblom är en intressant person som har mycket att berätta om utvecklingen av den kommunistiska rörelsen i Sverige under 70-80-talet. När man läser hans redogörelser blir det uppenbart att hotet mot rörelsen oftast har kommit inifrån. I en del länder har den kommunistiska rörelsen gått under för repressionen men i Sverige har rörelsen ruttnat gång på gång på grund av revisionistiska idéers inflytande (som tjänar borgarklassen).

Så här skriver Lindblom om utvecklingen i SKP på 70-80-talet:

“Faktum var att den nya högerlinjen hade fullständig hegemoni i SKP efter 1980 och ingenting kunde förhindra den att omsätta sin linje i praktiken, vilket också var vad den gjorde – med förödande resultat.

Kärnan i den nya likvidatoriska linjen var klassamarbetspolitiken. Denna var dels ett resultat av försonlighet i praxis gentemot det reformistiska inflytandet och dels ett resultat av felaktiga teorier och en felaktig linje. De nya likvidatorerna behandlade teorin om tre världar som ett helt partiprogram, som togs som förevändning att rikta huvudslaget mot Sovjet – inte mot det egna monopolborgerskapet. I praktiken ersatte de huvudmotsättningen proletariat – borgerskap med huvudmotsättningen mellan Sovjet och den svenska nationen. Denna huvudmotsättning överensstämde inte med objektiva förhållandena. De nya likvidatorerna gick – av taktiska skäl – aldrig så långt att de formellt slog fast denna nya huvudmotsättning, inte ens på SKP:s tredje kongress. De “nöjde” sig med att slå fast att kampen för freden var huvudfrågan, viktigare än de inhemska klasskampsfrågorna. ”

Resultatet av denna linje i praktisk handling lät heller inte vänta på sig. Den sammanfattades långt senare av en skribent i den högersocialdemokratiska tidningen Arbetet (7/6 1980):

“I det tysta har SKP:s politik förändrats mycket starkt under den dramatiska avtalsrörelsen:
· För första gången stöddes LO:s krav redan från start.
· I stort sett alla konfliktåtgärder från LO fick stöd av SKP, och elden riktades mot arbetsgivarna.
· För första gången ställde SKP villkorslöst upp i SAP-LO:s första majtåg för att `storkonflikten krävde enhet´.
· För första gången godkändes ett LO-avtal, och SKP kallade det till och med bra.”.

Vi hoppas ni förlåter oss för att vi tidigare har publicerat utdrag ur denna text. / red.

(Visited 657 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

One thought on “Per Åke Lindblom berättar: Hotet inifrån

  1. mr Milton

    Att det kunde sluta så illa för många som en gång variy vettiga. Kapitalismens lockeler var kanske för svåra i motvind efter det socialistiska Kinas förfall in i revisionistträsket.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.