Finlands röda garde och inbördeskriget, del 2

NORDENS REVOLUTIONÄRA HISTORIA. Finlands Socialdemokratiska parti hade inom sig en opposition som absolut inte ville inte gå med att göra revolution. Trots detta formades den 9 november 1917 Arbetarnas Revolutionära Centralråd  i Helsingfors med bolsjevikernas hjälp.

Fackföreningarna och de Röda gardenas representanter röstade för revolutionen och en generalstrejk utlystes. Men en del reformister ångrade sig och en senare omröstning förklarade att generalstrejken skulle avslutas den 19:e november  1917. De ryska militära styrkorna omfattade i januari 1918 ungefär 40 000 soldater. De borgerliga regeringen fick order av storkapitalisterna att föra in en stark ordningsmakt utifrån, dvs. en makt som skulle krossa arbetarna. Den 25 januari 1918 förklarade regeringen att Mannerheim skulle vara det vita gardets överbefälhavare och det vita gardet, “Skyddskåren” skulle vara regeringens styrkor. Mannerheim gav order om att med våld ta vapnen från de ryska militärtrupper som fanns i de regeringskontrollerade delarna i Österbotten. Den 27 januari formades Finlands Folkkomissariat i Helsingfors som förklarade sig vara en röd regering i landet och makten hamnade i arbetarnas händer.

Det borgerliga parlamentet rymde till Vasa ifrån Helsingfors i hemlighet. Striderna började i januari och så småningom i även i östra Finland mellan arbetarna och borgarklassens styrkor, mellan det Röda Gardet och Vita Gardet. Först befriade de röda de starkaste arbetar- och torpareområderna, dvs. i södra Finland. I Norra Finland befriades vissa större arbetarstäder såsom Uleåborg, Kuopio, Jyväskylä, Kemi, Torneå. Men arbetarmakten varade i vissa städer bara dagar eller veckor. Från och med februari 1918 blev frontlinejn inom Finland från västkusten till östgränsen, mellan Tammerfors och Vasa till norr om Viborg.

Arbetarklassen förlorade som bekant inbördeskriget men minnet av revolutionen lever fortfarande och de finska kommunisterna arbetar hårt för att inget skall glömmas eller förlåtas. Nya massgravar efter de vitas illdåd hittas fortfarande.

 

 

(Visited 277 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.