Vilket inflytande kommer den kommunistiska samhällsordningen att få på familjen?

Svar: Den kommer att göra förhållandet mellan könen till ett rent privat förhållande, vilket bara angår de berörda parterna och i vilket samhället inte har något att skaffa. Kommunismen kan göra detta genom att den undanröjer privategendomen och uppfostrar barnen samhälleligt och på så sätt förintar det hittillsvarande äktenskapets båda grundregler nämligen kvinnans beroende av mannen och barnens beroende av föräldrarna. Häri ligger också svaret på skriket från högmoraliska småborgare mot kommunistisk kvinnogemenskap. Kvinnogemenskap är en företeelse, som helt och hållet är en produkt av det borgerliga samhället och som idag enbart existerar i form av prostitution. Prostitutionen vilar på privategendomen och försvinner med den. Alltså, i stället för att införa kvinnogemenskap upphäves denna allt mer av den kommunistiska organisationen.

Se: Friedrich Engels, Kommunismens grundsatser

(Visited 49 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.