Marxistisk kortkurs: Vad är det för skillnad mellan en proletär och en livegen?

Livegna i Ryssland

Svar: Den livegne är i besittning av och nyttjar ett produktionsmedel och ett stycke mark mot att han lämnar ifrån sig en del av avkastningen eller fullgör dagsverken.

Proletären arbetar med en annans produktionsmedel för denne andres räkning mot att han får en del av avkastningen. Den livegne ger, proletären blir fråntagen. Den livegne har en säkrad existens, men proletären har det inte. Den livegne står utanför konkurrensen, men proletären står mitt i den. Den livegne befriar sig antingen genom att fly till staden och bli hantverkare eller genom att i stället för arbete och produkter ge pengar till sin godsherre och därigenom bli fri arrendator eller genom att jaga bort sin feodalherre och så bli självägande; kort och gott genom att han på ett eller annat sätt blir medlem av den besuttna klassen och kommer in i konkurrensen.

Proletären befriar sig genom att han upphäver konkurrensen, privategendomen och alla klasskillnader.

(Visited 219 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.