Revolutionen. Att ta makten från kapitalisterna

För att genomföra socialismen så måste arbetarklassen ta makten från kapitalisterna. En del hoppas att det går att genomföra socialismen genom att välja ett socialistiskt parti till riksdagen (parlamentet). Men faktum är att det inte finns några exempel på att detta har fungerat. Det var revolutioner i både Ryssland och Kina som gjorde att socialismen kunde genomföras där.

Kapitalisterna ger sig nämligen inte frivilligt utan hård kamp. Historien visar att om ett parti som kapitalisterna inte accepterar vinner valen så genomför kapitalisterna en statskupp med hjälp av militären. Dessutom kräver det socialistiska samhällsbygget en helt ny förvaltning som inte är skolad i det kapitalistiska byråkratiska tänkandet. Detta innebär sammantaget att det är meningslöst för arbetarklassens partier att ställa upp i valen och det är dessutom skadligt. De senaste hundra åren har visat att de partier som ställer upp i borgarstatens val tenderar att hamna i klorna på borgarklassen och det blir att de lägger allt fokus på valen istället för på att bygga upp en revolutionär arbetarrörelse.

(Visited 25 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

One thought on “Revolutionen. Att ta makten från kapitalisterna

  1. mr Milton

    Bättre vara ärlig om detta från början än att låta vissa sympatisörer tro vi ska göra det genom att skaffa fram valboskap och sen en vacker dag bli indragen i en bil med tonade rutor… oförberedd… sårbar… hjälplös… knappast så arbetarklassen segrar.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.