Marxistisk kortkurs: Vad är det för skillnad mellan en proletär och en slav?

Svar: Slaven är en gång för alla såld; proletären måste dagligen och stundligen sälja sig själv. Den enskilde slaven har redan därigenom, att han är sin herres egendom, en säkrad existens hur eländig den än må vara, då ju detta ligger i slavägarens intresse. Den enskilde proletären, som är s.a.s. hela borgarklassens egendom och som bara får sälja sin egen arbetskraft när någon behöver den, har ingen säkrad existens. Denna existens tillförsäkras bara arbetarklassen som helhet. Slaven står utanför konkurrensen. Proletären står mitt i den och får känna på alla dess svängningar. Slaven gäller för att vara ett föremål och inte en medlem av ett borgerligt samhälle; proletären är som person erkänd som medlem av det borgerliga samhället. Slaven kan alltså ha en bättre existens än proletären, men proletären tillhör en högre utvecklingsnivå och står själv på ett högre stadium än slaven. Slaven befriar sig genom att han bland alla lagar som har med den privata äganderätten att göra bara upphäver den som rör slaveriet och därigenom själv först blir proletär. Proletären kan bara befria sig därigenom att han upphäver privategendomen överhuvud.

(Visited 195 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.