Marxistisk kortkurs: Vad är det som händer när vi arbetar för kapitalisterna?

Svar: Arbetskraft är en vara som vilken annan vara som helst och dess pris blir därför bestämt efter precis samma lagar som andra varor. Under storindustrins eller, något som vi snart ska se är samma sak, den fria konkurrensens herravälde, är priset på en vara emellertid alltid i genomsnitt detsamma som produktionskostnaderna för denna vara. Arbetskraftens pris är alltså lika med produktionskostnaderna för arbetskraften.

Produktionskostnaderna för arbetskraften återigen består av exakt så mycket livsförnödenheter, varken mer eller mindre, som är nödvändiga för att fysiskt hålla arbetaren i arbetsdugligt skick, för att hålla arbetaren yrkeskunnig och för att arbetarklassen som helhet inte ska dö ut. Arbetaren erhåller alltså inte mer för sitt arbete än vad som är nödvändigt för detta ändamål; arbetskraftens pris eller lönen blir alltså det lägsta, ett minimum, vad som är nödvändigt för att uppehålla livet. Men då affärerna ibland går bättre ibland sämre så får arbetaren ibland mer ibland mindre för sitt arbete. Precis som fabrikanten, som genomsnittligt mellan goda och dåliga tider för affärer, varken får mer eller mindre för sin vara än vad produktionskostnaderna uppgår till, så får arbetaren genomsnittligt varken mer eller mindre än detta minimum.

Denna ekonomiska lag om arbetslönen kommer att genomföras desto hårdare ju mer storindustrin bemäktigar sig alla produktionsgrenar.

(Visited 20 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.