Marxistisk kortkurs: Vad är proletariatet?

Svar: Proletariatet är just den klass i samhället som får sin försörjning blott och bart genom att sälja sin arbetskraft och inte genom någon profit på något som helst kapital; den klass, vars väl och ve, vars liv och död, vars hela existens är beroende av efterfrågan på arbete, d.v.s. beroende av konjunkturväxlingarna, av osäkerheten som ett tygellöst konkurrenssystem för med sig. Proletariatet eller den proletära klassen är, med ett ord, det tjugoförsta århundradets arbetande klass.

Se Friedrich Engels “Kommunismens grundsatser”.

(Visited 47 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

4 thoughts on “Marxistisk kortkurs: Vad är proletariatet?

 1. Redaktionen Post author

  Vi borde ha kollat texten bättre. Jo det är helt riktigt att det skall vara “arbetskraft”. Engels skriver om detta här. http://kommak.org/?p=518

  “Mina ändringar rör sig alla om en bestämd punkt. Enligt originalet säljer arbetaren mot arbetslön sitt arbete till kapitalisten, enligt den nuvarande texten sin arbetskraft. Och för denna ändring är jag skyldig att avge en förklaring.”

  Reply
 2. röde orm

  1. Liten, men väldigt viktig, rättelse. De säljer inte sitt arbete utan son arbetskraft. Skillnaden är helt central i marxismen, eftersom det är från den dom mervärdet uppkommer.

  2. Lite väl hårt att lägga in att de de inte kan ha någon inkomst av kapital. Då stryks i princip alla i västvärlden (pensionssparande, fonder osv). Blir lite väl “renlärligt” och en persons klassposition är inte en fråga om medvetande utom om ställning i produktionen. Proletärer behöver inte vara de fattigaste

  Reply
  • bloggarbjorn

   Man får väl förlåta författaren – detta skrevs ju 1847! Han och Marx jobbade ju vidare med de här frågorna under kommande år.

   Reply
  • Redaktionen Post author

   Vi skiljer på en grupps sociala ställning och klasståndpunkten. Klasståndpunkten handlar om vilken ställning enskilda tar i klasskampen. En proletär är väl en proletär även om han eller hon röstar på SD?

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.