Ett förslag till en revolutionär inställning till invandringsfrågan

Om någon frågar oss om vi skulle tilltåta fri invandring i ett socialistiskt Sverige så är svaret självklart nej. Vi kommer inte att släppa in reaktionärer och helt fri rörlighet är en fråga för en kommunistisk värld. Däremot så skulle vi välkomna arbetare som vill komma att kämpa tillsammans med oss. Ett socialistiskt land ser inte människor som en kostnad utan som en tillgång. Ju mer folk desto bättre, alla som kan arbeta kommer att få göra det.

I ett kapitalistiskt land är det som bekant konkurrens mellan arbetarna att få sälja arbetskraften. För reformister som söker kortsiktiga opinionsframgångar blir det då logiskt att driva kampanjer för att begränsa invandringen generellt eller arbetskraftsinvandringen. Det finns flera problem med att göra det. Dels så splittrar det arbetarklassen eftersom en stor del av de som har bakgrund i andra länder ställer sig emot det. För det andra så utgår de felaktigt från att det går att få borgarstaten att driva en politik i strid med monopolkapitalets djupaste intressen. För det tredje så betraktar vi oss som en enda klass över hela jorden med gemensamma intressen.

Ja, den “fria rörligheten” inom EU och arbetskraftsinvandring från länder utanför länder EU är ett sätt att pressa ner priset på arbetskraften. Men priset på arbetskraften håller vi inte uppe genom att kräva att borgarstaten skall lösa problemet utan genom att radikalisera fackföreningarna (vilket bl.a. betyder att bekämpa sossarna). Vi struntar inte i lönedumpningen men vi kallar var och en att kämpa mot den i sin vardag istället för att drömma. Låt oss istället välkomna folk att kämpa tillsammans för att störta det internationella system som förtrycker oss.

(Visited 30 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.