En uppmaning från Röd Facklig Opposition

Info: RFO är ännu ingen fungerande facklig organisation. RFO består med något undantag av enskilda kamrater som försöker radikalisera kampen på sina arbetsplatser i det ursprungliga RFO:s anda.

Fackföreningarna grundades en gång av arbetarklassen. De byggdes upp som vapen i kampen för att hävda arbetarnas dagsintressen gentemot kapitalet. Fackföreningarna hade även som ett mer övergripande mål att avskaffa kapitalismen i Sverige.

Idag är de fackliga organisationerna inte längre några härdade kamporganisationer. Av en grupp ledande byråkrater, den socialdemokratiska arbetararistokratin, har de förvandlats till ett vapen riktat mot arbetarklassen. Den fackliga demokratin har urholkats och de legala kampmöjligheterna är så gott som avskaffade. En opposition mot arbetsköparna och deras fackliga hantlangare måste växa fram på Sveriges arbetsplatser. Den fackliga oppositionens uppgift är att radikalisera arbetarklassen och göra fackföreningarna till kamporganisationer. Arbetarklassens enighet skapas på klasskampens grund och arbetsplatskampen riktas i huvudsak mot arbetsköparen och deras tillförordnade sekundanter men även mot fackföreningsbyråkratins toppstyrda maktapparat.

Arbetarkamrater! Återta fackklubbarna! Omvandla dem till att åter bli enhetliga och demokratiska kamporganisationer eller bilda nya! Låt fackföreningarna kämpa mot bolagsväldet och kapitalismen! Bekämpa socialdemokraterna ideologiskt och organisatoriskt! Återuppta kampen för arbetarklassens rättigheter! Låt den fackliga oppositionen bli en Röd Facklig Opposition!

RFO september 2013

(Visited 99 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.