Det är något konstigt med friheten. Del 1. Affischering.

Inga är så förslavade som de som tror att de är fria sägs det. Här i “världens bästa land” hunsas vi var vi än befinner oss. Inget har vi att säga till om på jobbet eller i bostadsområdet. Inte heller bryr de sig om vad vi tycker i de politiska församlingarna. Men visst är vi väl fria? Vi får säga vad vi vill. Ja visst får du det men det kan du inte (av praktiska skäl) och tro inte att du får lufta dina åsikter så att du hörs. Finansoligarkin har en hejdundrande yttrandefrihet och luftar sina åsikter på annonstavlor i tidningar och TV. Vad har folket då? Ja vi har väggarna till exempel och det är inte lagligt att använda dem. Men det är väldigt viktigt att vi gör det. Men vad säger Sveriges rikas lag om att vi använder vår frihet på väggarna?

Affischering

Borgarstatens regler om att affischera finns i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814). Varaktiga affischer och skyltar får inte sättas upp utan kommunens tillåtelse. Dit räknas troligen affischer uppsatta med klister eller mycket tejp. Tillfälliga affischer, som valaffischer på pappbitar och liknande, får sättas upp
om inte kommunen bestämt annat i sin lokala ordningsstadga eller ordningsföreskrifter. Den som sätter upp
sådana affischer ska ta ner dem efter fyra veckor. Standard för de lokala ordningsföreskrifterna verkar vara ett allmänt
förbud mot affischer som vetter mot offentlig plats. Undantaget är anordnade anslagstavlor och den som har
tillstånd från polisen. Den som affischerar utan tillåtelse eller inte tar bort sina tillfälliga affischer kan dömas till
böter, men bara om någon blir tagen på bar gärning. Står ett namn eller en organisations namn på affischen räcker
det inte för böter, vem som helst kan ha satt upp den.

När myndigheter och offentliga institutioner ordnar anslagstavlor får de bestämma att tavlan bara är till för vissa sorters anslag, på Handelshögskolan i Göteborg är till exempel politik förbjudet. I dessa fall måste de dock följa TF 1 kap. 2 § och likabehandlingsprincipen i regeringsformen 1 kap. 9 § och får inte ta ner enbart vissa gruppers anslag.
Tryckfrihetsförordningen gäller även affischering, men bara innehållsmässigt och inte sättet det framförs på. Budskapet
på en affisch som är uppsatt utomhus eller bärs omkring i en demonstration är skyddad av tryckfriheten om den är tillverkad i tryckpress eller försedd med uppgifter om vem som kopierat den. Det innebär att det finns särskilt skydd för anonymitet och särskilda regler för brott. Affischer behandlas som en icke-periodisk skrift.

Läs mer här.

(Visited 153 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

2 thoughts on “Det är något konstigt med friheten. Del 1. Affischering.

  1. Redaktionen Post author

    Ja det är ju borgarklassens individualistiska, överklasshyllande, ytliga och kvinnoförnedrande kultur som utgör en slags själslig skadegörelse på oss andra som förväntas gå runt och förakta oss själva för att vi inte lever upp till deras äckliga standard.

    Reply
  2. Rödöga

    Bara att affishera på! Kapitalisternas reklam är ju väldigt lite snack om, men så fort någon sätter upp saker som krtiserar systmet, ja då är det skadegörelse.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.