Något om Tjen Folkets historia

I Norge finns som bekant ett kommunistiskt förbund som heter Tjen Folket. Organisationen står ideologiskt sett på marxismen-leninismen-maoismens grund precis som Kommak gör. De norska kamraterna har lyckats bygga upp starka lokalavdelningar på olika håll i Norge och de skaffat sig många intressanta erfarenheter som vi bör hålla i minnet.

Hur uppstod Tjen Folket?

Det norska partiet AKPml blev från 80-talet ett revisionistiskt parti och partiet fanns på den tiden över huvudtaget inte bland folk som utkämpade klasstrider på olika håll i Norge. Medlemmar i AKPml (från 1990 AKP) började arbeta i den anti-rasistiska organisationen SOS-rasisme på 80-talet och man såg SOS-rasisme som en anti-rasistisk enhetsfrontsorganisation. AKP började med tiden se sina egna medlemmar inom SOS-rasisme som ett hot eftersom de fick direktkontakt med ungdomar i ett läge när partiet i stort var som ett parti för pensionärer.

De medlemmar i AKP som arbetade i SOS-rasisme bildade 1993 en fraktion som de kallade “Vårt alternativ”. 1997 uppstod en kamp där ledningen för AKP ville byta ut de kamrater som arbetade i SOS-rasisme. Detta ledde 1998 fram till att Tjen Follket bildades och man kallade sig vid denna tid för en “ML-grupp”. Revisionisterna i AKP använde sig av typisk revisionisthets mot kamraterna som bl.a. kallades “psykopater”. De som har övergett marxismen tar ofta till fula knep och oärliga metoder för att uppnå sina mål. Där argumenten tar slut tar lögnerna vid. 2007 tyckte revisionisterna att det var dags att lägga ner AKP och det gjorde de också och bildade Rödt. Vänsterkrafterna i AKP gick då med i Tjen Folket. År 2008 började Tjen Folket kalla sig “Kommunistiskt Förbund” för att markera att det skett ett kvalitativt språng på det organisatoriska planet.

Borgarstatens och revisionisternas attacker

Redan 2009 började attackerna från staten mot SOS-rasisme få fart. Attackerna har gått ut på att Tjen Folket har haft en ledande roll i SOS-rasisme och att det skulle ha funnits problem med hur ekonomin i SOS-rasisme har hanterats. Till sin hjälp har staten haft en dagstidning och en grupp revisionister som bröt sig ur Tjen Folket 2011. Revisionisterna gjorde i samband med utbrytningen ett manifest som gick ut på att de insett att dansken Gotfred Appels teorier är riktiga. Appels teorier leder fram till uppfattningen att arbetarklassen i de imperialistiska länderna är så korrumperad att kommunisternas fokus bör vara att stödja kamperna i tredje världen. Borgarstaten fick god hjälp av dessa revisionister som fungerade som angivare genom att de gick ut i media berättade rövarhistorier. På så vis byggdes en ökande hets upp och i april i år arresterades tjenfolketmedlemmen Kjell Gunnar Larsen och han släpptes inte ut förrän i juni samma år. Processen pågår fortfarande.

 

(Visited 259 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

2 thoughts on “Något om Tjen Folkets historia

 1. röde orm

  Mycket att säga on tf.
  En del låter bra, men verkligen behöver inte vara densamma som självbilden. Tf är i mycket en grupp ungdomar, med bakgrund i medelklassen. Arbetarna lyset med sin frånvaro.

  Appels tes stämmer i mycket, men den är strategiskt felaktig. Det gäller trots allt att få arbetarklassen där man befinner sig att radikaliseras. Inget är enklare än att överlåta kampen till andra. Dessutom finns en marxistisk poäng i att revolutionen måste utgå från kapitalismens kärnländer.

  Reply
  • Redaktionen Post author

   Vad är en arbetare i detta sammanhang? Lönearbetare? De har en hel del arbetare i sina led, det är helt klart. På deras sommarläger kunde man se att de har anhängare i alla åldrar men mest yngre vilket väl är positivt? Håller med om att man måste ta Appels tankegångar parasitismen i länder som Sverige på allvar och tankegångarna kring i vilken utsträckning arbetarklassen är mutad. Däremot är hans slutsatser skadliga. Att betrakta arbetarklassen som helhet varande mutad är fel, här bör man nog tala om övre, mellan och lägre delen av arbetarklassen och man får aldrig betrakta läget som statiskt. http://snylterstaten.dk/kak-kuf/socialisme-og-borgerlig-levevis

   “I den nuværende situation, hvor bestikkelsesfaktoren dominerer over udbytningsfaktoren, og hvor arbejderklassen som helhed – organisatorisk, politisk og ideologisk – har gjort sig til bourgeoisiets forbundsfælle for sammen med bourgeoisiet at bevare det kapitalistiske samfund – i denne, den nuværende situation bliver det revolutionære kommunisters opgave at nedbryde denne borgerlige tankegang i arbejderklassen. Det bliver en opgave at påvise, at den tankegang, der præger klassen som helhed, netop er borgerlig.”

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.