Marxistisk kortkurs: Vad är proletär internationalism?

“Internationalism i handling innebär ett och endast ett: självuppoffrande arbete för att utveckla den revolutionära rörelsen och den revolutionära kampen i eget land, stöd (genom propaganda, sympati och materiella medel) åt samma kamp, samma kurs – och endast denna – i alla länder utan undantag.” Lenin, 1917.

Socialchauvinister, d.v.s. socialister i ord men chauvinister i handling, är personer som erkänner “fosterlandsförsvar” i ett imperialistiskt krig och som sprider borgerlig nationalism i socialismens namn. Dessa personer är våra klassmotståndare. De har gått över till bourgeoisin.

Läs Lenins text om frågan här.

(Visited 187 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.