Männen vill ligga med personer de föraktar djupt

ETT SAMHÄLLE I FÖRUTTNELSE.  Över samhällets ekonomiska bas reser sig en överbyggnad som är full av rutten kultur och som passar basen.

I denna överbyggnad finns ett kvinnoförakt som tar sig olika uttryck. En märklig och sorglig företeelse är “the pick up artist“. Det är en längtan hos en del män att ligga med så många kvinnor som möjligt. Detta samtidigt som de är uppfyllda av starkt förakt inför de kvinnor de har samlag med. De vill alltså vara intima med personer som de föraktar. Detta är på en gång vidrigt och oerhört tragiskt. På denna blogg finns intressanta tankar kring detta:

“Hela grejen är så sjuk; vi lever i ett samhälle där det finns en hel kultur av män som aktivt strävar efter att ligga med människor de föraktar djupt.”

(Visited 28 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.