Vad är MLM? En vetenskaplig ideologi

Hur tillämpar vi MLM kreativt i vår egen svenska verklighet?

Kommak utger sig för att vara en marxist-leninist-maoistisk (MLM) hemsida. Innebär det att vi har anslutit oss till en rad dogmer som vi inte får avvika ifrån och som vi vill pressa på en motvillig verklighet? Det är inte riktigt så vi tänker. Vi utgår istället från att erfarenheterna som gjordes i de strider som Marx, Lenin och Mao ledde är särskilt viktiga och att de kan användas kreativt i alla länder.

MLM bygger på vetenskapliga undersökningar av verkligheten, iakttagelser och experiment och därav gjorda erfarenheter, snarare än på i förväg uppställda teorier eller filosofiska resonemang. Det är därför vi kallar MLM för vetenskaplig. Det verkar kanske självklart att en ideologi måste utgå från erfarenheter gjorda i verkligheten men det är det inte så självklart. Liberalismen som kommunismens främsta motståndare på det ideologiska planet utgår inte från verkligheten. Istället har de ställt upp ett antal principer som de påstår sig följa, individens frihet (dvs frihet för kapitalisterna), mänskliga rättigheter (som bara garanteras kapitalisterna), yttrandefrihet (för kapitalisterna). Liberalerna har alltså ställt upp en rad dogmer som har mycket lite med verkligheten att göra. Kommunisterna har istället utgått från rörelsens praktiska erfarenheter och utifrån dessa ställt upp en rad “principer”: kommunistiskt parti (för att kunna leda rörelsen), proletariatets diktatur (för kunna genomföra socialismen), kulturrevolutioner (för att bevara socialismen), absolut oegennytta (mot individuell korruption) osv.

Men det räcker inte med en praktisk och nykter syn på verkligheten för att kunna upprätthålla ett vetenskapligt förhållningssätt. Det är också nödvändigt att ha vissa insikter vad gäller filosofi och den mänskliga utvecklingen som redan Marx bidrog med, t.ex. att allting som existerar är motsättningar i rörelse, att all hittillsvarande historia med undantag för urtillstånden är historien om klasstrider, att produktionen – och efter produktionen utbytet av dess produkter – utgör grundvalen för alla samhällsordningar osv.

Rekommenderad läsning:
Engels – Socialismens utveckling från utopi till vetenskap.

(Visited 198 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

5 thoughts on “Vad är MLM? En vetenskaplig ideologi

 1. Bulganov

  Kulturrevolutionen är väl inte en fortsättning av revolutionen utan ett utryck för klasskampen under socialismen. Trots avarter som förekom var ändå grundtanken hos Mao progressiv.

  Reply
  • Redaktionen Post author

   Det verkar som de uppfattade det som en verklig revolution och de slog ju delvis sönder partiet och de störtade de grupper som försökte återinföra kapitalismen.

   http://www.signalfire.org/2015/01/29/a-great-historic-document-1967/

   “Through this study, taking into consideration the new situation in the struggle at the present time and the experience gained in the struggle during the past year, they should further arm themselves with Mao Tse-tung’s thought, achieve a better comprehension and grasp of the theory, line, principles and policies set forth by Chairman Mao for the great proletarian cultural revolution, and carry this revolution through to the end.

   The present great cultural revolution is only the first; there will inevitably be many more in the future. In the last few years Comrade Mao Tse-tung has said repeatedly that the issue of who will win in the revolution can only be settled over a long historical period. If things are not properly handled, it is possible for a capitalist restoration to take place at any time. It should not be thought by any Party member or any one of the people in our country that everything will be all right after one or two great cultural revolutions, or even three or four. We must very much on the alert and never lose vigilance.”

   Reply
 2. Nils Dacke

  Marxismen är inget som någon slug snubbe har funderat ut hemma i stugan. Alla dessa smarta “varianter” kanske inte visa upp så mycket praktik eller hur? Mao utvecklade läran om proletariatets diktatur genom att genomföra det och genom kampen visade man hur man kunde fortsätta revolutionen under proletarietets diktatur genom kulturrevolutioner. Det är en ganska avgörande fråga, hur man undviker att kapitalisterna tar makten igen. Knappast en fråga bara för Kina. Folkkriget som handlar om hur man kan genomföra en revolution långsiktigt och bygga röd dubbelmakt är inte heller precis bara en kinesisk angelägenhet. Att det behövs ett parti, armé och en enhetsfront är nog många med på. Det är rätt bra att någon har fört fram en sammanhållen teori hur dessa kan förhålla sig till varandra. Att bygga upp en socialistisk ekonomi och undvika de ryska misstagen kan vara rätt bra i många länder osv. “Han talade om ett outvecklat, halvfeodalt bondeland för nära 50-år sedan. Knappast tillämpbart för oss i dag.”. Är inte det en ganska ytlig analys? Vilka delar innefattar marxismen? Vem och eller vilka har utvecklat dem genom praktiken?

  Reply
 3. Salazar

  MLM är samma sak som marxismen, den har utvecklat principerna och tillämpat dem på dagens situation. Även MLM måste naturligtvis tillämpas då situationen inte är densamma i Kina, Sverige eller Ryssland. Principerna består.

  Reply
  • TMPZZ

   Men det kan man väl inte säga.

   Tolkning1. Att det är samma sak. Men många var marxister innan mlm, skulle dessa egentligen redan då ha varit mlm? Om inte så är de inte synonymer.
   Finns uppenbart många som kallar sig marxister utan att de för den skull är mlm.

   Tolkning 2. Att det är marxismens mest relevanta form idag. Men det påstår ju alla varianter. För att kunna avgöra måste det gå att jämföra dem. Alltså måste mlm kunna specificera vari deras särart ligger, och om de kan det så är det givetvis det som är mlm och inte ”marxismen”.

   Dessutom, att påstå att MLM utvecklat marxismen ”tillämpat dem på dagens situation”. Men kom igen, Mao skrev inte om vårt samhälle. Inte ensa något som ser ut som det. Han talade om ett outvecklat, halvfeodalt bondeland för nära 50-år sedan. Knappast tillämpbart för oss i dag. Avståndet mellan oss och Mao är större än mellan Mao och Lenin.

   MLM är ett sidospår, som likt några andra visat sig vara fruktbart i en viss tid. Men också, även detta likt andra, visat sig vara oförmögen att skapa något bestående.
   Det är något att lära av, men inte att följa.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.