Skulle demonstrera mot nazism, blev gripen för “terrorbrott”

Läs och begrunda rapporten nedan. Den åskådliggör hur polisen arbetar för att bekämpa vänsteraktivister. Nu visar det sig vad babblet om “terrorismen” egentligen handlar om. “Terrorismen” fungerar som en dålig ursäkt för att förstärka statens repressiva funktioner i kampen mot en allt mer upprorisk befolkning. Texten är i sin helhet hämtad här.

“Inför en demonstration mot en nazistsamling nyligen blev jag gripen av civilklädda poliser i Stockholms innerstad. Brottet, som låg i att jag hade med mig några pyrotekniska prylar, rubricerades som ”förberedelse till grov misshandel”.

Under natten i häktet kom en polis in och berättade att de genomfört två husrannsakan hemma hos mig och på annan plats, kopplat till mitt gripande.

Efter 30 timmar på häktet förhördes jag av en polis som var satt att handlägga mitt ärende. Eftersom jag inte hade några kommentarer på hans frågor gick förhöret fort. Som avslutning på förhöret säger polisen att han blivit kontaktad av Säkerhetspolisen som låter hälsa att de har en pågående utredning kring terrorbrott mot mig.
Det visade sig sen att det genomförts två husrannsakan där jag bor, en av SÄPO och en av vanliga polisen. SÄPO hade enbart tagit mina datorer. Förundersökningen om ”förberedelse till grov misshandel” är nu nedlagd, men terroristutredningen pågår.

Att SÄPO låter hälsa, genom vanliga polisen, att jag är misstänkt för terrorbrott ser ut att handla om fyra saker:

– Att skrämma mig och personer jag arbetar politiskt och fackligt med till att upphöra med politisk och facklig organisering.

– Att kunna kringgå lagar och få obegränsade resurser att kartlägga den utomparlamentariska vänstermiljön.

– Att bevisa sin tes om att autonoma och frihetliga utgör det största hotet mot demokratin, från utredningen om våldsbejakande extremism.

– Att harmonisera svenska säkerhetspolisens arbete med deras kollegor i resten av EU.

I andra länder i EU, och såklart USA, har polisen sen flera år använt sig av terrorlagar för att komma åt personer och grupper i den frihetliga och autonoma vänstermiljön. Man vill kriminalisera sociala rörelser och basdemokratiska fackförbund. I Spanien satt en kamrat fängslad på liknande grunder i flera år för att ”fel” person ätit frukost i dennes kök. I Frankrike hålls sen flera år en kamrat fängslad efter att ha deltagit i en blockad av en tågstation (riktas blockader etc. mot infrastruktur klassas det som terrorism av franska staten). I Frankrike har också fackligt aktiva fängslats för terrorbrott då de deltagit i protester mot aggressiva lagförslag riktade mot unga arbetare. I Danmark användes terrorlagstiftning mot den antifascistiska researchgruppen Redox, flera kamrater satt frihetsberövade i perioder.

Är det så att polisen börjar använda sig mer av den flexibla terrorlagstiftningen även i Sverige är det något vi som rörelse måste förhålla oss till på något sätt. Hur ser vår beredskap ut om kamrater frihetsberövas på de grunderna, hur kommunicerar vi med varandra på ett säkrare sätt, hur ska vi åskådliggöra hur SÄPO arbetar för att inte låta det bli en angelägenhet bara för oss, och hur ska vi fortsätta organisera oss mot fascism, sexism och kapitalism utan att fastna i paranoia och då låta staten sätta spelreglerna.

Att statens repression mot utomparlamentariska vänstergrupper är hård vet vi, det är något vi måste förhålla oss till. Ändrar staten sina strategier måste vi ligga steget före, skapa beredskap och utveckla våra egna strategier. Att dela erfarenheter av repression är en viktig del i att sprida kunskap om deras arbetsmetoder och då kunna utveckla våra egna.

En del av våran motstrategi måste vara att sprida våra erfarenheter av statens attacker på oss.
Vårat svar är solidaritet och organisering, och den rår inte deras repression på!”

(Visited 26 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.