Tankar om dagskraven, våra näraliggande krav

Vi hävdar att kampen för arbetarklassens näraliggande krav (dagskraven = lön, arbetsförhållanden etc) och kampen för den politiska makten är ”två sidor av samma mynt” och att de så att säga är “två ben” i klasskampen. Går man inte på dessa bägge ben kan det inte föras en långvarig och framgångsrik kamp. Den som bara kämpar för kronor och ören utan perspektiv att arbetarklassen ska erövra den politiska makten kan aldrig leda en mer utvecklad kamp och den som går till andra extremen och struntar i arbetarnas dagliga kamp isolerar sig från folket och deras omedelbara behov och kan därför aldrig leda dem till seger.

En revolution kommer att avgöras av de som har ett akut behov av den grundläggande förändring som den innebär. Därför måste de som vill kämpa för en revolution gå till dessa grupper och organisera dem i kampen. Detta måste göras på ett vetenskapligt sätt som förbinder kampen för deras dagskrav med kampen för den politiska makten. Man måste på samma gång delta i och leda kampen och föra in de revolutionära idéerna i kampen. Detta innebär att maktfrågorna måste tas upp i arbetarnas kamp, inte bara lönefrågor och frågorna ska utmana dagens makthavare och sikta mot att bygga upp ett nytt socialistiskt samhälle.

Vi hittar inte på vilka frågor som folk “bör” kämpa för utan vi driver de frågor som folk vill driva utifrån de problem som finns. Masslinjen innebär att man lyssnar på folk och sammanfattar deras tankar och gör politik av det och för tillbaka det som en tydlig genomarbetad politik. Vi måste bry oss om folkets problem och tar tillvara deras idéer och tankar för att höja kampen till en fråga om makten. Olika delar av folket har olika typer av problem som vi måste förstå och driva. Det är fullt rimligt att varje grupp har sin egen organisation som leds direkt eller indirekt av ett parti.

Arbetarklassen. Arbetarklassen består av olika delar och det finns en uppsjö olika krav som kan se mycket olika ut. Arbetarklassens dagskrav drivs framförallt genom fackföreningar vilka ofta styrs av byråkrater som står på kapitalisternas sida. Vi måste se över nya former av organisering och hemlig organisering som piloterna på Ryan Air.

Kvinnorna. Kvinnor lever under ”dubbla bördor” (eller trippla), dels är de utsugna genom att de är arbetare och dessutom har de generellt sätt sämre villkor bara för att de är kvinnor. Vi menar att kvinnornas befrielse måste vara dess eget verk och att detta måste ske skuldra vid skuldra med alla arbetares befrielse.

Ungdomar och studerande. I ungdomen formas ett tankesätt hos de flesta och det är alltid av största vikt att organisera ungdomar som dessutom garanterar att rörelsen lever vidare. De har specifika dagskrav som vi bör finna och delta i deras viktiga kamper.

Invandrade personer ur folket. De drabbas också av sämre villkor och kapitalisterna tillämpar ofta en rå rasdiskriminering. Rasdiskriminering är ett stort problem i Sverige som drabbar både arbetare och intellektuella.

De intellektuella. De är en viktig grupp att vinna som grupp eller individuellt bl.a. eftersom de är nödvändiga i propagandaarbetet.

Det finns många andra grupper som har krav som måste finnas med i våra beräkningar:

-papperslösa
-fångar
-pensionärer
-personer med psykisk ohälsa
-långtidssjukskrivna
-nationella minoriteter
-tjänstemän

(Visited 45 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.