Fördöm gryningsräden mot påstådda medlemmar i Revolutionära Fronten

Polisen stormar en lägenhet strax före gryningen. I händerna bär de av allt döma utrustning för att slå in dörrar.

I morse slog nationella insatsstyrkan till mot tio olika adresser tillhörande påstådda medlemmar i Revolutionära Fronten. Polisen dementerar gång på gång att detta skulle ha något att göra med att personernas misstänks för medlemskap i en politisk organisation.

Det märkliga är dock att polisen säger säger sig ha genomfört gryningsräden ”i samarbete med SÄPO”. SÄPO är den politiska polisen i Sverige (om någon hade missat det) som har till uppgift att motarbeta kommunister och andra revolutionärer. Hela deras historia visar att kommunistförföljelse är deras huvuduppgift.  Så vad säger polisen att dessa personer misstänkts för? De talar om grov misshandel och att de skall ha utfört någon form av skadegörelse. Är det brukligt att polisen kallar in nationella insatsstyrkan och i samarbete med SÄPO slår till mot 10 adresser samtidigt vid misstankar om denna typ av brottslighet? Brukar inte polisen skicka brev till misstänkta personer med en kallelse till förhör? Polisen skall i sin verksamhet beakta hänsynsprincipen (Rättegångsbalken 24:4 st. 2 p. 1) som innebär att de skall agera med diskretion och se till att den misstänkte eller hans anhöriga inte i onödan utsätts olägenheter. Genom att storma 10 lägenheter samtidigt har polisen av allt att döma utsatt dessa personer och deras anhöriga för ett skandalöst övergrepp. Det är inte svårt att föreställa sig hur de misstänktas anhöriga mår efter att poliser har slått in dörrarna tidigt på morgonen.

Skall man tala med fascisterna?

Revolutionära Fronten brukar sättas i samband med självförsvarsaktioner mot fascister i Sverige. En del personer med djuplodade historiska kunskaper fördömer aktioner mot fascister. Borde de inte veta bättre?

Det är många som har anledning sympatisera med självförsvarsaktioner mot fascisterna. Vågar Tomas di Leva uppträda framöver efter att han nyligen blev dödshotad av fascister för sitt stöd till en utvisningshotad pojke? Vad skall den f.d. minstern Nyamko Saboni göra nu efter att hon avgått på grund av fascistterrorn (enligt personer som pratat med henne personligen)?  Vågar journalister skriva nedsättande om fascisterna i Sverigedemokraterna efter att de hotat med en ”bloggstorm” från sina rashetsande anhängare. Terror ingår i fascisternas arbetsmetoder världen runt. Är det verkligen en rimligt att föreställa sig att vi tala dem till rätta? Om man kommer till slutsatsen att detta inte går, vad gör man då? Somliga tror att polisen skall skydda dem mot fascisterna. Men det är i längden ungefär lika fruktbart som att köpa ”hjälp” av yrkeskriminella. De verkar som en rätt skön och lätt ”lösning” men en vacker dag märker du att de står fel sida om fascismen. Utöver detta så är väl chansen att de gör något för att hjälpa den som drabbats av t.ex. telefonterror ungefär lika med noll. Att polisers politiska uppfattningar i långt högre grad än resten av samhället lutar åt fascismen är känt fenomen i Sverige såväl som internationellt. Den avhoppade polismannen Mikael Lund skriver i sin bok ”Sveriges likas lag” att det fanns eller finns en nazistisk sammanslutning inom polisen i Stockholm som höll möten i en lokal på Västerlånggatan i Gamla Stan. I Grekland verkar Gyllene Gryning på det lokala planet fungera ungefär som en icke-officiell avdelning inom polisen.

Den felaktiga teorin om martyrskapet

Teorin om att stödet för fascisterna ökar om man attackerar dem fysiskt (martyrskapet) saknar trovärdighet och är i sig ett ideologiskt angrepp på den revolutionära arbetarrörelsen. Det som verkligen ökar fascisternas ideologiska inflytande är deras massiva exponering i medierna som finansoligarkin bjuder dem på och de ekonomiska medel som står till deras förfogande som gör att de kan få ut sin propaganda massivt.  En annan viktig fråga är att de kanaliserar ett allmänt missnöje med hela det politisk-ekonomiska systemet. Detta missnöje måste kommunisterna ta hand och vårda.

(Visited 228 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.