Krigen som näring för den svenska finansoligarkin

Sverige är inget fredligt land, dess härskare för krig med yrkessoldater och attackflyg i främmande länder. Kännetecknande för Sverige är även krigsmaterielproduktionens betydelse. Sverige hade 2011 världsrekordet i krigsmaterielproduktion per person.

För krigsindustrin är krigen nödvändiga, de driver upp efterfrågan och det är där som utrustningen testas på riktigt. När stater ska köpa vapensystem tittar de efter tre saker: Har någon köpt dem tidigare, använder den säljande staten dem själva och har de använts i krig? Att Sverige deltog i kriget mot Libyen med JAS-plan var oerhört viktigt för SAAB AB som tillverkar dem.

Sverige är en krigförande ockupationsmakt och deltar bl.a. i ockupationen av Afghanistan. USA bombade som bekant sönder landet och inrättade en quisling-regim. Sedan har Sverige hjälpt till att slå ner motståndet mot ockupationen. De svenska yrkessoldaterna lär ha dödat “några dussin” afghaner (bör man lägga på en nolla?). De svenska regeringarna och deras yrkessoldater har alltså gjort sig skyldiga till mord på ett stort antal motståndsmän i ett ockuperat land. Sverige har för närvarande soldater i Afghanistan, Bosnien, Kashmir, Kongo-Kinshasa, Rwanda, Kosovo, Mali, Sydkorea, Sydsudan, Uganda och Somalia.

(Visited 23 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.