Karl den tolfte pekar österut framför bankpalatsen i Kungsträdgården

Imperialistmakten Sverige är relativt liten jämfört med USA, Kina, Japan, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Den har därför inte spelat någon större roll i den internationella politiken. Sverige var inte starkt nog att erövra några större kolonier utan har i stället försökt erövra marknader i halvkolonier som Sydafrika, Indien, Brasilien osv.

När Sovjetunionen försvann som makt kunde de plötsligt expandera sitt ekonomiska inflytande österut. De senaste årtiondena har de expanderat i Karl den XII:s anda och Estland och Lettland i praktiken blivit svenska halvkolonier. För att komma ur sin fattigdom måste Estland och Lettland i dagsläget genomföra nationella befrielsekrig mot de svenska imperialisterna som kommer försvara “sitt” kapital med alla medel. Sverige står för den största delen av de utländska investeringarna i Lettland och Swedbank, SEB och Nordea har drygt 50 % av finansmarknaden. I Estland dominerar svenska banker den finansiella sektorn med drygt 80 % av marknaden. Riksdagen antog 2009 en “solidaritetsförklaring” med innebörden att Sverige ska sända militära förband till Baltikum i händelse av en “skarp kris”. Finansoligarkins krigsmakts uppgift är alltid att skydda deras kapital.

De svenska monopolkapitalisterna har under 1900-talet även lagt under sig mindre och svagare kapital i de nordiska grannländerna. Sin relativa litenhet har de försökt kompensera genom att specialisera sig på tekniskt avancerade produkter och genom att tillhandahålla avancerad produktionsteknik. De har ingått många samarbetsavtal med t.ex. brittiska och nordamerikanska kapitalister som fått svara för den nödvändiga kapitalstyrkan. Politiskt har de låtsats stå för neutralitet men sedan andra världskriget har de varit ett nära allierad till USA-imperialismen. Sverige har som bekant blivit en av USA:s allra närmsta samarbetspartners och har fått det hemliga smeknamnet “Sardine”.

(Visited 210 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.