Sverige blev imperialistiskt för 100 år sedan

Typiskt för de rika imperialistiska länderna är att de har enorma inhemska storföretag och företagsgrupper som dominerar den inhemska marknaden. Sverige blev ett imperialistiskt land strax före det första världskriget 1914. Redan 1911 fanns 150 monopolitiska företagsgrupper som behärskade 2/3 av produktionen inom respektive bransch.

Nästan 100 år senare (2007) konstaterar en statlig myndighet:

“Inom flera branscher svarar de fyra största företagen för mer än 90 % av den imhemska branschvisa omsättningen samtidigt som importkonkurrensen är begränsad.”.

Genom att komma överens om prissättningen på sina produkter upphäver de konkurrensen sinsemellan och kan på så sätt pressa ut enorma vinster av folket i Sverige och andra länder. Detta kallas kartellbildning och är officiellt olagligt. På 2000-talet har Konkurrensverket utrett båtbranschen, flyttfirmor, apotekkedjor, byggbranschen m.fl. för kartellbildning. Detta stoppar naturligtvis inte kartellbildningarna och den “fria konkurrensen” är sedan nästan 100 år ersatt av monopolkapitalismen.

(Visited 149 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.