Röd Frontförbundet, ett embryo till en röd armé i Sverige

Röd Frontförbundet bildades i Köpenhamn av de kommunistiska partierna i Skandinavien år 1930 och var uppbyggt efter modell av Roter Frontkämpferbund som var Tysklands Kommunistiska Partis paramilitära skyddskår.

Röda Frontförbundet i Sverige leddes av Sveriges Kommunistiska Parti som var anslutet till Komintern och dess ordförande hette vid denna tid Hugo Sillén. Röd Frontförbundets uppgift var att agera vid gatuoroligheter och mot strejkbryteri och de sattes bland annat in i Ådalen efter morden 1931. De skulle även utgöra proletariatets frontstyrkor under den socialistiska revolutionen och tanken var att förbundet i framtiden skulle organiseras som en Röd Armé under respektive parti. Röd Frontförbundet hade även ett ungdomsförbund, Antifascistisk Ungdom (AU) och arbetade nära tillsammans med Arbetarnas Idrottsförbund (AIF).

Förebilden var det tyska Roter Frontkämpferbund och varje pingst anordnades nationella möten som kallades “röd pingst”. Man antog även de tyska kommunisternas hälsning ”Röd Front!” som sägs med knuten näve, lodrät underarm och handflatan framåt.

(Visited 316 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

One thought on “Röd Frontförbundet, ett embryo till en röd armé i Sverige

Leave a Reply

Your email address will not be published.