Kamp mot opportunism inte liktydigt med sekterism.

Här är ett tankeväckande utdrag ur Sveriges Kommunistiska Arbetarförbunds tidning Revolt (nr 3 1958). De reformistiska partiledningarna måste hela tiden hanterna olika vänsterfraktioner som uppstår spontant under årens lopp. 1958 års taktik och ordval känner man igen.

“När kritik riktas mot kommunistiska partiets politik har partiets ledning nu under 5 års tid besvarat denna på ett sätt som påminner om en grammofonskiva, som till följd av skada mist förmågan att återge begripligt språk. Partiledningen upprepar ideligen och entonigt:

“Sekterister, dogmatiker, enhetsfiender, partifiender, sekterister, dogmatiker”, o. s. v.

Att inte godkänna en opportunistisk politik och taktik är emellertid inte liktydigt med dogmatism och sekterism. Och att vara motståndare till opportunismens utbredning inom partiet är inte detsamma som partifientlighet i den meningen, att kritikerna vill bekämpa marxismens-leninismens lära och socialismen, varför de går till kamp mot kommunistiska partiet.

Att det uppstod en opposition inom kommunistiska partiet var orsakat av att opponenterna var fast övertygade om att partiledningens “allt djärvare enhetspolitik” inte skulle leda till framgång i kampen för kommunismen, utan till motsatsen. Mellan å ena sidan de som hyste denna mening och å andra sidan “den djärva taktikens” anhängare, främst representerade av partiets ledning, uppstod motsättningar av sådant slag som endast kan lösas i en fri diskussion, i vilken sakskäl utväxlas och delges alla partiets medlemmar.

Att oppositionen nu existerar i organiserad form såväl i som utanför partiet beror på att partiledningen försökte att genom dekret förbjuda all sådan diskussion, förbjuda medlemmarna att ta del av oppositionens synpunkter och att genom uteslutningar och andra partibestraffningar tysta envar som ansåg det vara en kommunistisk plikt att arbeta för att bringa den kommunistiska rörelsens praktik i överensstämmelse med Marx—Lenins—Stalins—Dimitrovs lära.

Även Sveriges Kommunistiska Arbetarförbund vill skapa enhet inom arbetarklassen. Men inte enhet av vad slag som helst, inte enhet för enhetens egen skull. Innehållet i enhetsöverenskommelserna måste ständigt vara sådant att överenskommelserna eller kampen för sådana bidrar till att fjärma socialdemokratins anhängare från klassamarbetsideologin och från den väg denna anvisar. Innehållet i överenskommelserna om enhet får alltså inte vara sådant, att det närmar kommunisterna till socialdemokratins ideologi. Och under inga förhållanden kan enhet med socialdemokratin få proklameras villkorslöst och utan överenskommelse, så som skedde vid valet till den riksdag som hade att ta ställning till det socialdemokratiskt-borgerliga blockets överenskommelse i rustningsfrågan och till de socialdemokratiska vallöftena i pensionsfrågan.

Kampen för enhet är liktydig med kamp för att befria arbetarna från det borgerliga inflytande under vilket de kommit genom socialdemokratins verksamhet. Därför kan kommunister omöjligen få försöka vandra den förespeglade “genväg till arbetarenhet”, som kommunistiska partiets ledare tror sig ha funnit genom att deklarera stöd åt de socialdemokratiska ledarna utan någon överenskommelse om hur socialdemokratin skall använda den ökade styrka, som den genom ett sådant stöd erhåller.”

(Visited 189 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

One thought on “Kamp mot opportunism inte liktydigt med sekterism.

  1. fd KP

    Helt rätt. Blir så förbannat less på hur Kommunistiska Partiet anklagar alla andra för dogmatism och sekterism men aldrig själva erkänner fel.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.