29 sept 1919. 8-timmarsdagen lagstagdas. Tacka revolutionärerna för “välfärden”

ALLT GOTT KOMMER UR KAMPEN. Direkt inspirerade av den ryska revolutionen, och av den hungersnöd som första världskriget medfört, gick en stor del av Sveriges arbetare ut på gatorna våren 1917, i vad som kommit att kallas den svenska potatisrevolutionen. De krävde mat, men också inflytande över det samhälle de dittills varit utestängda från. Löfte om demokratiseringar, och upprättandet av ett handelsavtal med västmakterna som garanterade import av viktiga livsmedel, gav borgarklassen tillfällig respit.

För första gången fick socialdemokraterna säte i regeringen. Koalitionsregeringen mellan liberaler och socialdemokrater tillsatte omgående flera kommissioner, för att bland annat lägga fram förslag till allmän rösträtt och en arbetstidsreform. De konservativa vägrade i det längsta att gå med på att ändra valsystemet till den första kammaren och att låta kvinoor rösta. Arbetsköparna motsatte sig bestämt varje arbetstidsförkortning. Men när så de konservativas viktigaste ideologiska stödjepunkt, det tyska kejsardömet, störtades i den tyska revolutionen hösten 1918 var paniken åter nära att bryta ut hos den svenska borgarklassen. Inom loppet av några veckor så hölls en extra riksdag, som egentligen kallats in för att diskutera statstjänstemännens löner, som införde allmän rösträtt för både män och kvinnor. Och över en natt kapitulerade arbetsköparna i sitt motstånd mot 8-timmarsdagen.

(Visited 101 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.