Jönköping: Arbetarna hotade halshugga livsmedelshandlare

Arbetare i Sverige i mitten av 1800-talet.

DEN REVOLUTIONÄRA ARBETARRÖRELSEN. År 1855 rådde stor matbrist på olika håll i Sverige och de uppror som skedde i kamp mot kapitalisterna har gått under namnet Brödoroligheterna. Den 25 september på kvällen marcherade en stor grupp arbetare till livsmedelshandlarens hus. Med sig hade de en bila och ett block för halshuggning. Dagen efter låg arbetet still i staden medan det var mycket folk i rörelse ute på gatorna. Borgmästaren kallade in militär och begärde att två namngivna arbetare skulle komma till hans kontor. Istället kom ett 60-tal arbetare. På kvällen samlades allt mer folk i protest mot kapitalister och myndigheter. Kapitalisterna i staden kallade upp arbetarnas ledare och läste upp upprorslagen för honom. På kvällen marscherade arbetarna ut ur Jönköping och sammanstrålade med ett demonstrationståg från Husqvarna. En del av militärerna visade sig vara förlagda i närheten och arbetarna gick till angrepp och flera militärer fick föras till sjukhus.

(Visited 452 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.