Hur skall vi profilera oss eller inte?

PARLAMENTARISMENS FÖRUTTNELSE. De parlamentariska partierna har inte fokus på vad de faktiskt skall åstadkomma med sin egen organisation. Isället är “profilering” det viktiga. Hur framstår partiet i medierna? Hur deras visuella profilering? Det är precis som i det borgerliga samhället i övrigt, det viktiga är inte om t.ex. familjelivet är ett vedervärdigt kaos av själviskhet utan det centrala är att det ser fint ut. Det gäller att upprätthålla fasaden. Det viktiga är profilering. Men en revolutionär arbetarrörelse har ett annat fokus. Det viktiga är att vi förändrar verkligheten. Pantrarna i Göteborg visar en väg framåt på det sättet att de löser folks problem på många olika områden i verkligheten. Då behövs ingen “profilering” för att få sympatier.

Läs det härliga Centerpartiets profileringsguide.

(Visited 44 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.