Jörn Svensson: “lika bestämt ska vi bereda oss för den väpnade kampens svåra väg”

Ovanstående citat är hämtat från en text av Jörn Svensson som finns med i det senaste numret av Socialistisk Debatt (nr 207-208). Jörn Svensson var riksdagsledamot 1971–1988 och ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 1967–1990 och även ordförande i deras verkställande utskott 1987–1989.

Texten som heter “Reform eller revolution” innehåller en mängd intressanta påståenden som man svårligen kan hålla med om. Jörn Svensson inleder med att deklarera att hans egen rubrik är helt “meningslös”.

“Det är helt befängt och meningslöst att ställa frågan. Det finns nämligen inga sådanda två vägar. Reform eller revolution träder inte istället för varandra. Tvärtom. Reformerna stöder och hjälper fram revolutionen”.

Verkligen? Är det inte istället så att hela det reformistiska projektet i Europa har uppstått som ett sätt att försöka hindra revolutioner och det socialistiska lägrets expansion? Detta förhållande kan knappast varit okänt för en beläst Jörn Svensson när han skrev texten 1974.

“Den fredliga övergången vilar, väl att märka, inte på någon god vilja hos socialismens mäktiga motståndare. Den vilar på att de faktiska maktförhållandena i landet omöjliggör våldsaktioner från socialismens fiender.”

Kan en ärlig historiskt kunnig person förespråka ett projekt som helt saknar historiskt bäring? Det finns nämligen inga som helst historiska erfarenheter som visar att en fredlig övergång till socialismen är möjlig. Arbetarklassen skall i fantasin om den fredliga övergången enligt Jörn Svensson fredligt bygga upp en sådan styrka att de “faktiska maktförhållandena omöjliggör våldsaktioner från socialismens fiender”. Alltså, arbetarklassens organisationer skall helt fredligt, utan någon som helst träning i våldsamheter, växa sig så starka att kapitalisterna och alla deras anhängare helt fredligt ger upp? All historisk erfarenhet visar tvärtom att de aldrig ger upp (som klass) och att de försöker slå ner den revolutionära arbetarrörelsen med alla medel och att de efter ett maktövertagande anstränger sig än mer för att störta den revolutionära arbetarklassen och dess parti.

Citatet i rubriken är så klart missledande men inte i den meningen att Jörn Svensson skulle varit motståndare till väpnad kamp. Han var* nämligen för väpnad kamp i försvaret av den “demokratiska samhällsprocessen” dvs. av den existerande ordningen. Detta eftersom han ansåg att det var “vår skyldighet mot arbetarklassen, demokratin och nationen”.

* Socialistisk Debatts redaktörer antyder att alla textförfattare i det senaste numret är döda utom en viss Wood.

(Visited 215 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

2 thoughts on “Jörn Svensson: “lika bestämt ska vi bereda oss för den väpnade kampens svåra väg”

 1. röde orm

  Knappast förvånande, men märkligt att talet om reform alltid lyckas få anhängare. Och än märkligare att det är revolutionsförespråkarna som anses naiva och avfärdas som orealistiska.

  Reply
  • Redaktionen Post author

   De flesta vill helst inte offra något i dagsläget och då låter det väl mer lockande med förändringar som så att säga skall komma gratis.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.