“Gå och rösta din lata jävel”. Angående en artikel i tidningen Arbetaren.

“Gå och rösta din lata jävel” skrev en skribent i syndikalisternas (SAC) tidning Arbetaren i söndags. Artikelförfattaren förmedlar intrycket att redaktionen inte har någon som helst respekt för uppfattningen att man gör bäst i att bojkotta borgarstatens valspektakel. De som har insett att valen främst är till för att legitimera klassdiktaturen ingår tydligen i gruppen “lata jävlar”.

Nej valen förändrar inte systemet skriver han men ändå kan vi motverka fascismen och försämringar om vi går och röstar. Men är det verkligen så? Bestämts riktningen i statens politik av valresultatet eller av läget i klasskampen (nationellt och internationellt)? Hur utvecklades statens (klassdiktaturens) politik med hotande revolutioner i närområdet eller ett “hotfullt” socialistiskt block och med många verkligt kämpande fackklubbar? Men det är uppenbarligen de “röd-gröna” som skall rädda oss enligt skribenten. Sossarna har ju bara strypt fackföreningskampen med strejkförbud och satt sveket i system (storstrejken 1909, kommunalstrejken 2003, SEKO-strejken 2014 osv. osv.). De öppnade upp för privatiseringarna och nedskärningarna på 90-talet och skickade landet i krig i Afghanistan. Socialdemokraterna har verkat för massiva privatiseringar i många av de kommuner de har styrt i (se utvecklingen nedan). Men självklart skall de “röd-gröna” rädda oss bara vi lata jävlar går och röstar.

Att inte rösta och aktivt bojkotta valen är bättre

De senaste 100 åren har en massiv indoktrinering utvecklats där vi redan från barnsben får lära oss att politisk verksamhet mest handlar om att gå och rösta. Vi förväntas lita till borgarstaten genom politikerna som sitter i riksdagen och kommunfullmäktige. Det är ju helt perfekt, vi håller tyst, följer lagen och går och legitimerar klassdiktaturen vart fjärde år så att kapitalister och byråkrater kan exploatera oss bättre. Men säger ofta parlamentarismens förespråkare “det finns ingen motsättning” mellan att förespråka parlamentarism och utom-parlamentarisk kamp. Verkligen? Frågan är om det tror på det själva? Så det spelar ingen roll vilken väg vi uppmanar folk att ta i ett samhälle där den härskande klassen formligen sprutar ut propaganda som säger att vi gör vår främsta politiska gärning i valbåset? Inom SAC tror man “reservationslöst på arbetarklassens, det vill säga vår egen, kraft och kompetens.”. Men det gör tydligen inte alla. Vissa förespråkar tydligen också att vi också skall lita till en genomrutten kapitalistisk stat och byråkraternas “kraft och kompetens”.

Alla vi lata jävlar har nu fyra år på oss att förbereda en massiv aktiv valbojkott som kan skaka om kapitalisterna och dess tillbedjare. Det är något som kan bidra till en verklig förändring och att vi sätter oss i respekt i förhållande till kapitalister och kapitalistpolitiker som i dagsläget verkar tro att de kan göra precis vad de vill på vår bekostnad.

2014-09-16 08_30_24-Privatiseringar-okar-inom-kommunala-sektorn-En-sammanstallning-av-statistik.pdf

(Visited 150 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.